2023 KPSS Türkçe Soruları ve Çözümleri

2023 KPSS’de Çıkmış Türkçe Soruları ve Videolu Çözümleri

2023 KPSS Türkçe Soruları ve Çözümleri

Sözcüklerin birleşmesi esnasında bu sözcüklerden ikincisinde ya da her ikisinde anlam değişikliği meydana gelirse bu tür birleşik sözcükler “bitişik” yazılmalıdır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Sahilden açılan balıkçılar, bugün büyük bir dil balığı avına çıktılar ve bol miktarda balık yakaladılar.
B) Evimizde sevimli bir muhabbet kuşu besliyoruz; sürekli ötüşleri ve canlı renkleri evimize neşe katıyor.
C) Dalış yaptığımızda, şeffaf sular altında zarif bir deniz atı gördük, sanki bir masalın içindeymişiz gibi hissettik.
D) Yaban arazilerde yetişen deve dikeni, çiftçilerin ekim alanlarına zarar verebilen bir yabani bitkidir.
E) Dağlık bölgedeki gezimize devam ederken, dar ve dik bir keçi yolu üzerinden geçmemiz gerekti.

 

Normal kişiler için yapılmış (I) uçsuz bucaksız bir boşluğa dümdüz giden bir yolculuk yaptım ben. İlerledikçe güzel ve ümitlendirici şeyler (II) nasıl diyeyim kar mevsiminde kar sonbaharda sararmış yapraklar ve yağmur (III) zamanında olması gerekenlerin hepsi benden uzaklaşıyordu. Daha sonra farklı diyarlarda (IV) farklı zaman dilimlerinde (V) hiç umulmadık hallerde karşılaşıyordum.

Yukarıdaki metinde numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti eklenmelidir?

A) I.                    B) II.                  C) III.           D) IV.                 E) V.

 

Kent yaşamı kanatlılar için bazı tehlikeler barındırıyor. Yüksek gol gökdelenler apartmanlar ve camlar yüz binlerce kuşun yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Kentlerdeki arazilerin insanlar tarafından kullanılması; bu kuşların minicik evlerini yaptığımız apartmanlarda yapmak zorunda bırakıyor.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?

A) Hece Kaybı (ünlü düşmesi) B) Ünsüz düşmesi
C) Ünsüz değişimi (ünsüz yumuşaması) D) Ünsüz sertleşmesi (ünsüz benzeşmesi)
E) Ünlü daralması

Bu civarda yeşillik ve ağaç var. Birkaç tane meyveleri (I) parıldayan çam meşe gibi ağaçlar var. Bu ağaçların neden (II) büyüyemedikleri hemen tahmin edilebiliyor. Ağaçların dallarını küçükbaş hayvanlar (III) kemirmiş. Küçükbaş hayvanlar bu ağaçların filizlerini (IV) kırptıklarından bu ağaçlar uzayamamış, bulundukları yerde (V) serilip kalmışlar.

Yukarıdaki metinde numaralanmış kelimelerden hangisinin kökü farklıdır?

A) I.                    B) II.                  C) III.           D) IV.                 E) V.

 

(I) Bilmenizi istediğim şey, bu hayatta renklerin kokuların ve dokuların bulunmadığıdır. (II) İyilik ve kötülük gibi kavramlar insan yaşamında bulunmaz, hem de hiç… (III) Aslında biz bu kavramları alıp kendi hayal dünyamızda oluşturuyoruz. (V) Tüm bu kavramların hayat bulduğu yer kendi zihin dünyamızdır.

Yukarıdaki metinde numaralanmış cümleler için hangisi söylenemez?

A) I. tümcede ilgeç (edat) öbeği kullanılmıştır.
B) II. tümcede sıfat tamlaması kullanılmıştır.
C) III. tümcede belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır.
D) IV. tümcede ulaç (zarf-fiil) öbeği kullanılmıştır.
E) V. tümcede ortaç (sıfat-fiil) öbeği kullanılmıştır.

2023 KPSS Türkçe Soruları içerisinde hatalı olan soru

İş yaşamının ve bakış açımızın çok hızlı değiştiği bu zamanlarda, karma çalışma biçimini destekleyen holdinglerin kendi personellerine hangi kolaylıkları tanıyacağı hususunda bazı çekinceler görülmektedir. Karma çalışma biçiminde sağlanan desteklerde yol parası ve online psikolojik danışmanlık kadar internet paketi yardımı ve ofis araç gereç yardımı da çok önemlidir.

Yukarıdaki paragrafta sözcük türlerinden hangisi kullanılmamıştır?

A) Soru sıfatı        B) Belgisiz sıfat            C) Durum zarfı

D) İşaret (gösterme) sıfatı   E) Zaman zarfı

Kalfa kalemle (I) işaretlenmiş kütükleri uzatıyordu marangoza. Bütün kütüklerin diğerlerinden farklıydı, bazısı (II) törpülenmiş bazısı ise kareydi. Marangozda bunların yan yana (III) dizilmiş çiftleri bulunuyordu. Marangoz da bu tahtaların kenarına (IV) yazılmış ismi buluyordu. Bu isimler müşterilere (V) ayrılmış kütükleri gösteriyordu.

Bu paragrafta numaralanmış kelimelerden hangisi “fiilimsi değildir?

A) I.                    B) II.                  C) III.           D) IV.                 E) V.

Yalan makinesi ya da Poligraf ismi ile anılan vücudun farklı alanlarına yerleştirilmiş sensörler yardımıyla otonom sinir sistemi faaliyetlerini gösterir. Poligraf insanların söylediği yalanları değil ürkme sinirlenme gibi farklı duygular nihayetinde ortaya çıkan nefes terleme ve nabızdaki farklılıkları ortaya koyar. Suçsuzların ilgili konu ile kendilerine yöneltilen sorulara cevap verme şekillerinde bir değişiklik olmayacağı varsayılır. Fakat bu kişi otonom sinir sistemini kontrol altına almak için çeşitli haplar alabilir ya da bazı yöntemlerle bu makineyi yaratmak için kendini eğitebilir. Bu hallerde bu makine güvenirliğini kaybettiğinden suçlulardan çok suçsuzlar da zarar görebilir.

Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi bulunmamaktadır?

A) Tartışmacı anlatım biçimi B) Gerekçelendirme

C) Açıklayıcı anlatım biçimi D) Örneklendirme

E) Karşılaştırma

2023 KPSS Türkçe Soruları ve cevapları
2023 KPSS Türkçe Soruları ve cevapları

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir