11. Sınıf Roman Ünitesi Değerlendirme Testi

1. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “sanırım” sözcüğü atılmalı.
B) “sanırım” yerine “eminim” sözcüğü getirilmeli.
C) “kulağına gitmek” yerine “duymak” sözcüğü getirilmeli.
D) “da” sözcüğü atılmalı.
E) “olsa gerek” yerine “olabilir” sözcüğü getirilmeli.
2. 19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, insanlar arası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar dış dünyaya, topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın üç ana öğesi, yani olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda önemlerini yitirirler ve onların yerini ön plana geçen örüntü, simge, imge, ritim ve bakış açısı gibi öğeler olur. Bundan ötürü de özellikle olay örgüsünden sıyrılma çarelerini arayan modernist roman, şiire ya da müziğe yaklaşmaya çalışır. (Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış)
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî akıma bağlı yazarlara örnek gösterilemez?
A) Adalet Ağaoğlu B) Bilge Karasu
 C) Orhan Kemal
D) Ferit Edgü . E) Oğuz Atay
3. Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlış verilmiştir?
A) Sabahattin AliKuyucaklı Yusuf
B) Yaşar Kemal – Yılanı Öldürseler
C) Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli
D) Oğuz Atay-Bir Bilim Adamının Romanı
E) Adalet Ağaoğlu-Benim Adım Kırmızı
4. Ayaklar kemik, bağ ve kaslardan meydana gelmişlerdir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne – yüklem uyumsuzluğundan
B) Yüklemin geçmiş zamanlı olmasından
C) Gereksiz söz kullanılmasından
D) Bağlacın yanlış kullanılmasından
E) Öge eksikliğinden
5. Kimse birbirini düşünmez, kendi işinin bittiğine bakar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Nesne eksikliğinden
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından
C) Gereksiz sözcük kullanılmasından
D) Tamlayan ekinin eksikliğinden
E) Özne eksikliğinden
6. …, eserlerinde toplumdaki yerleşik düzene uyum sağlayamayan, bunlarla ters düşen ve tutunamayıp yenilen aydın kişileri anlatmıştır. Yazar, bu kişilerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını eserlerinde derinlemesine yansıtmış; eleştirel bir anlatım tutumu sergilemiş, ironiden yararlanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kemal Tahir B) Oğuz Atay C) Emine Işınsu D) Fakir Baykurt E) Tarık Buğra
7. Taksiye binen adam başını çevirdi ( ) şoför bekliyordu ( ) İsteksizce mırıldandı ( )
− Havaalanına ( )
Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (.) (:) (…) B) (,) (.) (.) (.) C) (,) (.) (;) (.)
D) (,) (.) (.) (…) E) (,) (.) (;) (…)
8. Bilinç akışı tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) XX. yüzyıl modern roman ve hikâyesinde kullanılmıştır.
B) Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur.
C) Cümleler arasında mantık ilişkisi çok gevşek ve zayıftır.
D) Kişilerin iç dünyaları üçüncü kişi ağzından verilir.
E) Serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünceye atlanır.
9. Orhan Kemal’in romanlarından birini okumak isteyen bir arkadaşınıza aşağıdaki eserlerden hangisini türünden dolayı önermezsiniz?
A) Evlerden Biri B) Önce Ekmek C) Eskici ve Oğulları D) Kanlı Topraklar E) Cemile
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Nuran, dostunun bir tarafını keşfetmiş gibi ona bakıyordu.
B) Birçok değer, güncel hayatın karmaşası içinde kaybolup gidiyor.
C) Sakın köye girdikten sonra beni büsbütün unutmasın!
D) “Onu ben devirdim” diye söylendi yaşlı adam.
E) Fenerin yerden vuran aydınlığı, ona acayip bir şekil veriyor.

« »

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica