Şeyhi

Şeyhi Kimdir Hayatı Biyografisi Eserleri Kişiliği

On beşinci yüzyılda oluşumunu tamamlayan divan şiiri, kuralları, kalıpları ve mazmunlarıyla gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Bu yüzyılın tanınmış büyük şairlerinden olan Şeyhi’nin asıl gerçek adı Yusuf Sinaneddin’dir. Asıl mesleği tabiplik olduğundan dolayı Hekim Sinan olarak şöhret kazanmış, Hacı Bayram-ı Veli’ye bağlı olması sebebiyle de Şeyhi mahlasını kullanmıştır. Şeyhi, Anadolu’da divan edebiyatını ana hatlarıyla ortaya koyan ilk divan şairlerindendir. Dilin imkanlarını sonuna kadar zorlamış, en büyük başarılarını mesnevilerinde göstermiştir. Çelebi Sultan Mehmed Han’ı Ankara’da tedavi etmiş, tedavide gösterdiği başarıdan dolayı da kendisine Tokuzlu köyü verilmiştir. Tokuzlu köyüne giderken yolda köyün eski sahipleri tarafından soyulmuş, uğradığı felaketi padişaha anlatmak için Harmane adlı eseri yazmıştır. Divan edebiyatının önde gelen hiciv şairlerindendir, din dışı şiirler yazmıştır.

Şeyhi’nin Eserleri

Türkçe Divan: Eser, 20 kaside, 2 terkibibent, 3 terciibent, 2 müstezat ve 200 kadar gazelden oluşmaktadır.
Harnâme: Şair, bu eserinde kendi başından geçen bir olayı hayvanlarla temsil ederek kaleme almıştır. 126 beyitten oluşan bu eser, yük taşımakta pek çok sıkıntılar çeken çelimsiz bir eşeğin semiz bir öküz gibi olmaya çalışmasından dolayı başına gelenleri anlatmaktadır. 4 kısımdan oluşan bu eserde geçen eşek, elindekiyle yetinmeyip daha fazlasını isteyen insanı sembolize eder. Türk edebiyatındaki ilk fabl örneğidir.
Hüsrev ü Şîrîn: 6944 beyitten meydana gelen bir aşk mesnevisidir.

« »

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica