Şeref Hanım

İstanbul’da doğmuştur. Tarihi kaynaklarda şair hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Dîvân’ında bulunan padişah II. Mahmud’a ve Valide Sullan’a yazdığı övgülerden, hayatının maddi sıkıntı içinde geçtiği anlaşılmaktadır. Kaynaklardan ve şiirlerinden öğrendiğimiz kadarıyla Şeref Hanım dindar ve Mevlevi tarikatına mensup bir kişidir, Divân’ında Mevlânâ ve Mevlevi büyükleri için yazılmış şiirleri vardır.Şeref Hanım’m matbu Dîvân1 bulunmaktadır. Eser gerek manzume sayısının çokluğu gerekse nazım türlerindeki çeşitlilik nedeniyle dikkate değer bir divandır. Dîvân eski harflerle İstanbul’da basıldıktan sonra son olarak yeni harflerle de basılmıştır (Şeref Hanım Dîvânı, Haz. Mehmet Arslan, İst. 2002). Dîvân hem muhteva hem de dil ve ifade Özellikleri yönünden Şeref Hanım  kadın şairlerimiz arasında önemli bir yer kazandırmıştır. Onun şiirlerinde fazla bir yenilik bulunmamakla birlikte, eskinin başarıyla tekrar edildiği görüşünü kaynaklar paylaşırlar. O da dönemin modasına uyarak eski ve yeni birçok şaire nazire yazmıştır. Son olarak, Şeref Hanım’m dönemindeki şairlerin çoğundan başarılı olduğu, özellikle, aruza hakimiyeti, kusursuz söyleyişi, duygu ve hayal inceliğiyle döneminin öteki banım şairi Leylâ Hanım’dan daha üsLün olduğu söylenebilir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir