ŞAHİNKAYA DİL

Şâir. Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da yaptı. Ankara Hukuk Fakültesi’nde öğrenci iken öğrenimini yarıda bırakarak Sümerbank Genel Müdürlüğü Yayın İşleri Dâiresı’ne memur olarak girdi. Burada yayın şefi olarak ça­lıştı. Kültür Bakanlığı’nda Halk ve Çocuk yayınları Şubesi’n-de yöneticilik yaptı. Aynı bakanlığın Tanıtma ve Yayımlar Dâiresi Başkanlığı Şube Müdürlüğü’nden emekli oldu (19/7).
İlk şiiri Adana’da bir dergide çıktı (1943). Ürün (1946-1954) ve Çağdaş (1961-1965) dergilerini yayımladı. Macar İhtilâli’-nin onuncu yıldönümünde, bu ihtilâl hakkında yazdığı otuz iki şiir ile Hürriyet madalyası kazandı (1966). Antolojiler ha­zırladı. Polis Radyosu’nda Çağdaş Türk Şiirinden Örnekler adlı seri programı hazırlayıp sundu.

Şiir kitapları:

 1. Mısra Mısra (1950), 2. Ebemkuşağı (1953), 3. Ağaran Dünyâ (1957,1958), 4. Kapalı Kapıyı Açmak (1961), 5. Işık Islığı (1964), 6. Yorgun Ölü (1964), 7. Seni Yaşamak (1965), 8. Yorgun Sularda Aşık (1966), 9. Güz Rüzgârı (1967), 10. Alaca Soluk (1967). Antolojileri: 1. Resimli Ürün Şâirleri (1948), 2. Resimli Türk Kadın Şâirleri (1959), 3. Çağdaş Türk Şiirinden Örnekler (1961}, 4. Vatan Kıbrıs (1964), 5. Nisan Şafağı (1964), 6. 10 Kasımlarda Atatürk (1964), 7. Türk Ka­dın Şâirleri ve Aşk Şiirleri (1966), 8. Şâirlerden Atatürk’e (1973), 9. Türk Çocuklarına Yanıltmacalar (1975).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir