2023 TYT Çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri

Çıkmış 2023 TYT Türkçe Soruları ve Videolu Çözümleri

2023 TYT Çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri

I. Evli çiftler, ilk günden itibaren bir çatışmanın içinde bulunur.
II. Fırtınadan sonra bahçenin zemininden yüzlerce böcek çıkmış.
III. Araçlar, kardan sonra donan yolda büyük bir hızla kayıyordu.
IV. Bu yalı, boğazın en güzel yerine yapılmıştı.
V. Eski bir traktör kasasına binmiş tarlaya gidiyordu.

Yukarıda cümlelerde bulunan dolaylı tümleçlerle (yer tamlayıcısı) ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlenin dolaylı tümlecinde belirtili isim tamlaması vardır.
B) II. cümlenin dolaylı tümlecinde ilgeç (edat) vardır.
C) III. cümlenin dolaylı tümlecinde ortaç (sıfat-fiil) vardır.
D) IV. cümlenin dolaylı tümlecinde sıfat tamlaması vardır.
E) V. cümlenin dolaylı tümlecinde belirtisiz ad tamlaması vardır.

 

(I) Denizlerin ısınmasıyla birlikte, izinsiz avlanma, yoğun turizm ve hava kirliliği gibi faktörler nedeniyle dünyanın güzel yerlerinde üzücü olaylar yaşanıyor. (II) Mesela, Amerika’daki Hawaii adaları, iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olan bu olumsuz etkileri en yüksek düzeyde deneyimliyor. (III) Mercan resiflerinin beyazlayarak ölmesi, denizlerin iklim değişimine gösterdiği en net karşılıktır. (IV) İzmit Körfezi’nde gerçekleşen olaylar ise umutlandırıcı olaylardır. (V) Körfez yarı kapalı bir havzada yer almakta ve senelik ortalama yağış miktarının az olması, burada bulunan mercan resiflerinin çok sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

Yukarıda numaralanmış tümcelerin hangisinde fiilimsilerden hem “isim-fiil” hem “sıfat-fiil” hem de “zarf-fiil” bulunmaktadır?

A) V           B) IV           C) III           D) II           E) I

 

Sevgili günlük,

Nereye gidersem gideyim tipi sürekli arkamda, sürekli Beni takip ediyor. Küçücük kar tanelerine bakınca o aklıma düştüğünden mi, kar yağışı sonrası beyaz örtüye aşık olduğumdan mı ardımdan geliyor?

Yukarıdaki metinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?

A) Ünsüz düşmesi       B) Ünlü daralması     C) Hece Kaybı (Ünlü düşmesi)

D) Ünsüz Değişimi (Ünsüz yumuşaması)                E) Ünsüz sertleşmesi (Benzeşmesi)

 

Öykünün kahramanı Mehmet, Mısır Çarşısı’nda gezerken daha önceden bildiği bir kitapçının verdiği birkaç kitabı (I) ayaküstü inceler. Onun (II) bilinçaltı, geçenlerde kendisini terk eden Nermin’in sözleriyle meşguldür. Mehmet (III) yanı başında kendisiyle gezen bu kadının hayalini görmektedir. Nermin, aklına gelince çarşıya geliş amacını unutur ve kitapçıdan çıkıp (IV) uyur gezer gibi çarşıyı (V) baştan başa dolaşmaya başlar.

Yukarıdaki metinde numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) V           B) IV           C) III           D) II           E) I

Aşağıdaki altı çizili tümcelerin hangisinde yazım hatası vardır?

A) Onunla ilk tanıştığımız gün akşamüzeri güneş batarken, sahil boyunca yürümeye başladık.
B) Olanlara çok sinirlenen usta sert bir ses tonuyla çıraktan kargaburnunu istedi.
C) Türk edebiyatında derinleşmek isteyen bir öğrencinin anadilinin Türkçe olması ona avantaj sağlar.
D) Tatil olmasına rağmen yazıhanedeki çalışanlar, işleri tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
E) Mekanikçi, basınçölçer kullanarak aracın lastik basıncını kontrol edip bana bilgi verecek.

 

Bir şehrin renkleri olabilir mi sizce de? Gençliğimde uzun yıllar yaşadığım Adana’nın, düşlerime bile giren rengarenk unsurları vardı ( ) Örneğin evlerin altın sarısı, çingene yeşili, gök mavisi pencereleri hiç gitmez gözümün önünden. Gençliğimde tamamını şaşkın şaşkın seyreder ( ) Hafızama renklerini kazırdım. Artık AVM’lerin parlak camları yansıtıyor bu kenti. Ben de o Çirkin AVM’lerle her karşılaştığımda içimden haykırıyorum ( ) Gençliğimin renkleri, geri dönün ( )

Yukarıdaki metinde ayraçla belirtilmiş yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri konmalıdır?

A) (:) (;) (.) (!)

B) (.) (;) (,) (.)

C) (:) (;) (:) (!)

D) (.) (,) (:) (!)

E) (.) (,) (;) (.)

 

  •  İfade olarak bitirilmemiş tümcelerin sonunda kullanılır.
  •  Hitap ve ünlemlerde anlamı daha etkili kılmak için kullanılır.
  •  Bir nedenden dolayı açıkça belirtilmek istenmeyen sözcüklerin yerine kullanılır.
  •  Herhangi bir metnden alıntılama yapılacağı zaman başta ya da sonda atlanılan sözcük veya cümlelerin yerine kullanılır.

Yukarıda üç noktanın kullanılabileceği yerler verilmiştir, aşağıdaki tümcelerde bu kullanımlardan hangisinin örneği yoktur?

A) Yakup Kadri’nin Yaban romanında geçen şu konuşma beni hep etkilemiştir:

… Biz Türk değiliz ki, müslümanız elhamdulillah. O senin dediklerin, Haymana’da yaşarlar…

B) Gecenin sonlarına doğru duyduğum çıtırtıdan sonra alçak bir ses:

– Hey Mahmut… Mahmut diyorum, Mahmut…

C) – Bir yanlış yaptığında susara bunu örtebileceğini düşünüyorsun. Bu yanlışı daha önce kaç kez tekrarladın?

– …

– Yanıt verir misin lütfen!

D) Şehirden gelen kuzenim köy yolunda yürümekte çok zorlanıyordu, hayvanların b…una basmamak için adım atmak yerine oradan oraya zıplıyordu.

E) Girdiği evde çevresinde dans eden ve yukarıda uçuşan kelebekleri görüyor ancak yine de ağzını açıp tek bir şey bile söyleyemiyordu ve bu durumu…

 

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir