Mezopotamya Medeniyetleri Coğrafi olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi'ne döküldüğü verimli bölge için kullanılır. Mezopotamya’da bilinen ilk medeniyet Sümerlerdir. Mezopotamya, istilalara açık bir coğrafya olmasının sonucu birçok uygarlığa beşiklik etmiştir. MÖ 4000'lerde Mezopotamya'da elde edilen buluntuların benzerlerine MÖ 5000'lerde Orta Asya’da da rastlanılması Mezopotamya uygarlıklarının öncüsü Sümerlerin de Mezopotamya’ya Orta Asya'dan geldiklerini göstermektedir. I. Mezopotamya; Toroslardan Basra Körfezi'ne kadar Dicle - Fırat nehirleri arasında kalan sulamaya elverişli verimli alanlar için kullanılan kavramdır. II. Kullanılan malzemenin (kerpiç - tuğla) dayanıklı olmaması ve istilâlara ......