Etiket: İlk Çağ Medeniyetleri

Mezopotamya Medeniyetleri

Mezopotamya Medeniyetleri Mezopotamya Sözcüğünün Kökeni Mezopotamya, adını Grekçe kökenli “Mésos” (orta) ve “Potamos” (ırmak) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle meydana getirilmiş bir addır. Bu bölge, Güneydoğu Anadolu içinde yer alan Fırat ve Dicle ırmaklarının meydana getirdiği bir arazi parçasını kapsar. Mezopotamya yöresi, tarih boyunca uygarlıkların ortaya çıkışına ve yok oluşuna şahitlik […]