Frigyalılar

Boğazlar yolu ile Anadolu’ya geldikleri tahmin edilen Frigler Orta Anadolu’ya hakim olmuşlardır. Başkentleri Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Şehir ismini bilinen ilk kralları Gordios’tan almaktadır. En ünlü kralları Midas’tır. Önce Lidya sonra Pers hâkimiyetine girmişlerdir. Sosyal sınıflaşma görülmüştür. Çok tanrılı inanışa sahip olan Friglerde en önemli Tanrı, toprak ve bereket tanrıçası Kibele’dir.

Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar ve bu alanda sert kanunlar yapmışlardır. Dokumacılık gelişme göstermiştir. Tapates adı verilen halı ve kilim örnekleri mevcuttur. Fibula adı verilen çengelli iğneye benzer bir aracı geliştirmişlerdir. Edebiyat alanında dilleri ve yazı sistemleri tam olarak çözülemese de dünyada ilk fabl örneği de Friglere aittir. Kralları için Tümülüs adı verilen kaya mezarları yapmışlardır. Megaron tipi ev mimarisini kullanmışlardır.

Frigyalıların (Frigler) Özellikleri Nelerdir Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

• Sakarya Irmağı çevresinde görülen Friglerin başkenti Gordion’dur. (MÖ 1 200-767)
• Tapates adıyla bilinen halı ve kilimleri ile ön plana çıkmışlardır.
• Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Kanunları tarımı korumaya yöneliktir. (Öküz öldürmenin, saban kırmanın cezası ölümdür.)
• Çok tanrılı inanışta Hititlerden etkilenmişlerdir.
• Kibele tabiat tanrıçasıdır.
• İlk fabl denilen hayvan, öyküleri ve ilk fibula denilen çatal iğneyi bırakmışlardır.
» Friglere Kimmerter son vermişlerdir.

Frigyalılar, Hitit İmparatorluğu’nun ortadan kalkmasından sonra Güneydoğu Avrupa’dan Anadolu’ya gelip yerleşmişlerdir. M.Ö 8. asırda başkenti Gordion olan güçlü bir devlet inşa etmişlerdir. Elimizde Frigya Krallığı ile ilgili fazla bir kaynak ve bilgi yoktur. Bu krallıkla ilgili bilgileri çoğunlukla Yunan ve Roma kaynaklarındam edinmekteyiz. Bu bilgilere göre, Frigya krallığının kurucusu Gordios; en meşhur kralı da oğlu Midas’tı.

Doğu kaynakları da Muşkili Mita’nın (Midas) doğuda Asurlulara karşı mücadele verdiğinden bahseder.  Fakat Frigya Krallığı, Kafkaslardan Anadolu’ya giren Kimmerlerin saldırıları sonucunda MÖ 700’lü yıllarda yıkılmış ve Frigler batıda Lydia; doğuda ise ilk önce Med daha sonra Pers hâkimiyetine girmişlerdir. Hint-Avrupa diline mensup bir dil konuşan Frigler, Yunan alfabesinden uyarladıkları bir yazı kullanıyorlardı.

Not: En önemli tanrıça Kybele idi; Güneş Tanrısı Sabazios ve Ay Tanrısı Men de en tanınmış Frig tanrılarındandır.

Kral Midas zamanı en parlak dönemidir. Tarım, hayvancılık ve kuyumculuk ile uğraşmışlardır. Tarımı korumak için sert kanunlar yapmışlardır. “Tapates” adı verilen halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir. Frigler, diğer Anadolu medeniyetleri gibi çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

Tarım toplumu olan Friglerin dini inanışlarında tarımın etkisi görülmüştür. En önemli tanrılarından biri toprak ve bereket tanrıçası “Kibele” dir. Fenikelilerin alfabesini kullanan Frigler, edebiyat alanında hayvan hikayeciliğinin (FABL) öncüsü olarak kabul edilir. Frigler, M.Ö. 676’da Kimmerlerin saldırılarıyla yıkılmışlardır

Lidyalılar & Hititler (Hitit Uygarlığı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir