Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları (Anadolu Medeniyetleri) Devletler İmparatorluklar

Hititlerden Önceki Anadolu: Hattiler ve Diğer Krallıklar

Anadolu, MÖ 2000-1800 senelerinde Asur Krallığının Anadolu coğrafyasında ticaret Kolonileri kurmasıyla birlikte yazıyı kullanmaya başlamış ve tarihi devirlere girmiştir. Günümüze kalan yazılı kaynaklarda görüldüğü gibi bu devirde Anadolu’da birbirinden ayrı yer zamanda kurulan küçük krallıklar bulunuyordu. En önemli krallık Purushanda Krallığı’ydı. Belgelerde, bu krallıkla birlikte Hititlere adını veren ve merkezi Hattuş olan Hatti, Urşu, Mama, Landa, Zalpa ve Kuşşara Krallıklarını görebilmekteyiz..
Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemlerden itibaren önemli bir yerleşim alanı olmasında coğrafi konumu, bereketli toprakları, uygun iklim şartları, göç ve ticaret yolları üzerinde olması gibi unsurlar etkili olmuştur. Anadolu uygarlığının oluşmasında Mısır ve Mezopotamya kültürünün etkisi oldukça fazladır.

Anadolu Uygarlıklarının Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

* Göç ve ticaret yollan üzerinde verimli arazilere sahip, istilalara açık olma yönüyle Anadolu; Asya ile Avrupa arasında kültürler merkezi olarak insanlık tarihinin en eski yerleşim bölgelerindendir.
* Coğrafi konumu, akarsu kaynakları, tarım olanakları ve ticaret faaliyetlerine ortam hazırlayan yönleriyle Anadolu birçok uygarlığın uğrak alanı olarak tarihe geçmiştir.
* Mezopotamya uygarlıklarından Dor göçlerine, iyonların denizcilik faaliyetleri sonucu Akdeniz uygarlıklarının etkilerine, Roma medeniyetinden Orta Asya kökenli Türk kültürlerine kadar farklı kültürlerin yaşam alanı bulduğu yer olarak Anadolu, hala tartışmasız güzellikleriyle dünyanın incisidir.
* Tarih öncesi devirlere ait Kaba Taş Devri’nden Demir Devri’ne kadar her aşamada insanlık hafızasının merkezlerinden biri de Anadolu’dur.

Anadolu Uygarlıkları Medeniyetleri Haritası
Anadolu Uygarlıkları Medeniyetleri Haritası

Anadolunun (Türkiye’nin) Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Bazı Merkezler

Karain Mağarası

Anadolu’daki ilk insan izlerinin olduğu Antalya yakınlarındaki mağarada, Eski Taş ve Yontma Taş Devri’ne ait ev ve av eşyaları bulunmuştur. Mağara duvarlarına kazınmış hayvan resimleri vardır. Bu da Anadolu medeniyetlerinin ne kadar eski ve köklü bir geçmişe sahip olduğunun göstergelerinden biridir.

Çayönü

Cilalı Taş Dönemi’ne ait Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de insanlık tarihine ait ilk tarım faaliyetlerinin görüldüğü Diyarbakır’ın Ergani yakınlarındaki Çayönü; MÖ. 7250 MÖ. 6750 arası dönemi yansıtır. Buluntulardan buğday yetiştirildiği, buğdayların öğütüldüğü ve bu işlerde hayvanlardan yararlanıldığı anlaşılmıştır.

Çatalhöyük

Cilalı Taş Dönemi’ne ait insanlık tarihinin ilk şehir yerleşkesi olarak bilinen Konya’nın Çumru ilçesi yakınlarındaki Çatalhöyük; Anadolu uygarlıklarında bilinen Kibele ve Artemis tanrılarının da ilk kez kabul gördüğü yerleşim alanıdır. MÖ. 6800-MÖ. 5700 arası birçok evin yaşam alanı olarak kurulduğu Çatalhöyük’te yaşayan insanların geçimleri avcılık, tarım ve hayvancılık olarak buluntulara yansımıştır. Buluntular arasında hayvan heykelleri, ev eşyaları ve resimler oldukça fazladır

Hacılar

Etrafı duvarlarla çevrili Hacılar Höyüğü’nde çanak, çömlek ve heykeller bulunmuştur. Cilalı Taş Devri’nin en önemli yerleşim merkezlerinden Hacılar’da evler arasında sokakların bulunması, kent yapısının gelişmeye başladığını gösterir. MÖ 5600-MÖ 5000 arası yaşam alanı olan Hacılar’da, düşman tehlikesine karşı yapılan surların ilk örnekleri görülür.

Truva

Çanakkale intepe bölgesindeki kazılarda, üst üste dokuz yerleşim merkezi olan Truva’da, ilk beş yerleşim döneminin Tarih öncesi devirlere, sonraki dört yerleşim döneminin ise ilk Çağ’a ait olduğu anlaşılmıştır. Tarım, hayvancılık, balıkçılıkla geçindikleri görülen bu insanların, kültürleri Ege Bölgesi’ne de yayılmıştır. Homeros‘un ilyada destanında anlatılan Truva Savaşları, yedinci şehir döneminde olmuştur.

Alişar

Yedi yerleşim merkezinden oluştuğu ortaya çıkan Alişar, Yozgat’ın 45 km. güneydoğusundadır. ilk üçü Tarih öncesi devirlere, kalan dördü ise ilk Çağ Uygarlıkları dönemine ait olan bu yerleşim yerinde madenden süs eşyalarının yapıldığı, çanak ve çömlekçilikte gelişmiş oldukları görülmüştür.

Alacahöyük

ilk ikisi Tarih öncesine, son ikisi ise ilk Çağ dönemine ait dört yerleşim merkezinin olduğu görülen Alacahöyük, Çorum ilinin Alaca ilçesindedir. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan altın, gümüş ve bakırdan yapılmış güneş kursları Orta Anadolu’da ileri bir medeniyetin varlığını göstermektedir

Tarih
Yandex.Metrica