Fenikeliler

Fenikeliler Hakkında Kısaca Özet Bilgi

MÖ 200 – 146 tarihleri arasında yaşayan Fenikeliler, İlk Çağ Uygarlıklarında denizciliğe ve koloni ticaretine önem veren ilk devlet olup Tir, Sidon ve Kartaca gibi koloni merkezleri kurmuşlardır. Doğu ve Ön – Asya Medeniyetlerini Akdeniz havzasına taşımışlardır. Cam, kumaş üretimi ve kırmızı boyayı bulmaları ile dikkat çekmişlerdir. Mısır uygarlığından aldıkları yazıyı geliştirerek dünyanın ilk harf yazısını (alfabe) oluşturmuşlardır. Arazilerinin tarıma elverişli olmaması nedeniyle denizcilikle uğraşmışlar ve ticari amaçlı koloniler kurmuşlardır. Bilinen ilk harf yazısı olan Fenike Alfabesini icat ederek kullanmışlardır. Fenike Alfabesini; İyonlar, Yunanlılar ve Romalılar geliştirerek günümüzde ki Latin Alfabesi’nin oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.

Fenike Uygarlığının Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

  • Sami (Arap) asıllı olan Fenikeliler, Doğu Akdeniz kıyıları ile Lübnan Dağları arasında yaşamışlardır. „
  • Yaşadıkları bölge tarıma elverişli olmadığı için deniz ticareti ile uğraşarak özellikle Akdeniz’de ticaret kolonileri kurmuşlardır. „
  • Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. „
  • Çok tanrılı inanışa sahip olan bu medeniyette her şehrin bir tanrısı veya tanrıçası bulunmaktaydı. Tanrıları adına çocuk kurban sunmuşlardır. „
  • Mimari alanda taş evleri ile ön plana çıkan Fenikeliler cam ve boyayı da ilk kez kullanan medeniyet olarak bilinmektedir. „
  • Ticaret ile uğraştıkları için kültürel alanda birçok toplumu etkilemiş ve onlardan etkilenmişlerdir. „
  • Harf yazısını bularak 22 harften oluşan Fenike alfabesini oluşturmuşlardır. „
  • Bu harf sistemini daha sonraki yıllarda Yunanlar ve Romalılar düzenleyerek bugün kullandığımız Latin alfabesini meydana getirmişlerdir.
Tarih
Yandex.Metrica