İyonyalılar

İyonyalıların Özellikleri Nelerdir Hakkında Kısaca Maddeler Halinde Bilgi

  • İyonyalılar Dor istilasından kaçan Akaların Anadolu’nun en batısında kurduğu medeniyettir.
  • MÖ 1200 – 545 tarihleri arasında yaşamışlardır.
  • İzmir, Milet, Efes, Selçuk, Bergama dolaylarında şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
  • Şehir devletlerine Polis adını vermişlerdir.
  • Uğraşıları deniz ticareti olan iyonlar, İlk Çağ Uygarlıklarının deniz ticareti ile uğraşan ikinci devleti olup Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de birçok koloni kurmuşlardır.
iyonyalıların haritası
iyonyalıların haritası

İyonyanın Kültür Merkezi Oluşunun Sebepleri Nelerdir

Ön Asya’dan gelen kara ve deniz yollarının üzerinde kurulmaları
Anadolu uygarlıklarının tesiri (Hitit vs…)
Deniz ticareti sonucu, dünya ile sıkı ilişkilerinin olması
Dinsel baskının olmayışı
Şehir devletlerine dayalı siyasi yapının etkisiyle özgür düşünce ortamının görülmesi
Bilimsel alanda ilerleyen iyonya’da; matematikte Tales ve Pisagor, tarihte Heredot, tıp alanında Hipokrat, felsefede Diojen gibi bilim adamları yetişmiştir.
Alfabeyi Fenikelilerden alarak geliştirmişlerdir.
Çok tanrılı inanışları olup tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir.
Mimari’de İyon Nizamı” denilen yapı tarzı oluşturmuşlar,
Persler tarafından yıkılmışlardır (MÖ. 545)

İyonyalıların Önemli Bilim Adamları

Tales: Milet’te yetişen Tales, kendi matematik teorisini oluşturdu. MÖ. 28 Mayıs 585 tarihli güneş tutulmasını önceden hesap etti.
Pisagor: ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu iddia etti. Matematik ve Geometri alanında çalışmalarda bulundu.
Heredot: “Dünya tarihinin ilk önemli tarihçisi” olarak kabul edilir. Tarihi olayları araştırarak ve yansız olarak ele alması “Tarihin Babası” olan bilim adamı olarak Heredot’un ön plana çıkmasına neden olmuştur.
Hipokrat: Tıp üstadı olarak kabul edildi. (Hipokrat yemini onun adından gelmektedir.)
Homeros: İlyada Destanı ve Odessa destanıyla İyon edebiyatına yani Eski Yunan edebiyatına dünyanın bugün bile hayran olmasını sağladı

Tarih
Yandex.Metrica