Komedya (Komedi, Güldürü)

Olayların, insanların, durumların gülünç yanları­nı ortaya koyan komedya, insanları güldürürken düşündürmeyi hedefler. Edebiyatta toplumsal bozukluklar, kişisel zaaflar komedi yoluyla ortaya konur.

Komedya kelimesini Comos +Oidia kelimeleri meydana getirmiştir. Comos; halk, cümbüş vs.anlamına, Oidia ise ezgi anlamına gelir. Olayların ve insanların komik yanlarını ortaya koyan oyun türüne komedya denir. Bu tür de, tragedya gibi, şarap tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerden doğmuştur. İnsanların bir takım olaylar karşısında verdiği bazı tepkilerin ve duyguların tarihsel süreç içinde güncel yaşama yansıması komedyanın kaynağıdır.

Aristophanes (MÖ. 445 – 385) Eski Yunan Edebiyatı

Terentıus (MO. 195 – 159) , Moliere (1622 – 1676) Fransız Edebiyatı

Menandros (MÖ. 342 – 292) Plautus(MÖ 254-1&4) Latin Edebiyatı

Gogol (1809 -1852) Rus Edebiyatı

Ben Johnson (1573 -1637) İngiliz Edebiyatı

BAŞKA BİR KAYNAK:

Poetika‘da komedyayla ilgili bilgi azdır. Komedyanın uzun bir süre ciddiye alınmamasının nedeni, kişisel taşlamalarla yetinilmesi ve komedyanın belli bir düzene sokulmamış olmasıdır. Poetika’da tragedya ve komedya karşılaştırılırken tragedyanın efsanevi kişileri yücelttiği; komedyanın ise soylu olmayan, kusurlu kişileri ele aldığı açıklanır. Komedya, her zaman gülünç ve soylu olmayanı taklit eder. Gülünç olan ise, bir kusur ve eksiklikten doğar. Komedya da, taklide (mimesise) dayanır ve bu gerçeğin taklidi komedyadaki tiplerle pekiştirilir. Tragedya’da görülen arınma ilkesi bu tür için de geçerlidir çünkü komedya zevk vererek ve kahkaha attırarak seyirciyi bu heyecanlardan arındırır.

Klasik komedyanın özellikleri şunlardır:

  • Seyirciyi güldürmek yoluyla düşündürmek, eğitmek amacı güder.
  • Konular günlük yaşamdan alınır, kişiler halktan kimselerdir.
  • Dil, gündelik yaşam dilidir ve kaba saba ifadelere de yer verir.
  • Her türlü kötü eylemler ve kaba sabalık, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilebilir.
  • Nazım tarzında yazılır ve beş perdeden oluşur.
  • Üç birlik kuralına uyulur.

Eski Yunan’da başlıca komedya yazarları:

Aristophanes (MÖ 456-MÖ 386):Kadınların Savaşı, Kuşlar, Eşek Arıları, Barış, Kurbağalar, Bulutla

Menandros (MÖ 342-MO 0 291 ) Budala, Kartacalılar, Dalkavuk, Öfke, Gerdanlık, Sahte Herkul, Çifte Hilekâr, Hayalet, Cinli Kız

Genel

Bir Yorum

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica