Tiyatro Türleri

Tiyatro türlerini ilk sınıflandıran kişi Aristoteles’tir. Aristoteles Poetika adlı eserinde komedya ve tragedyadan ilk kez bahsetmiştir.
Tarihsel gelişim süreci içinde tiyatroyu üç bölümde inceleyebiliriz:
1. Tragedya (Trajedi)
2. Komedya (Komedi)
3.Dram
Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki başlıklara göz atınız.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir