Akadlar

Akadların Özellikleri Nelerdir (MÖ 2350 – 2150)

*Başkenti Akad olan bu medeniyet; tarihte bilinen ilk büyük İmparatorluk olup ilk düzenli ve sürekli orduları kurmuşlar ve sonucunda Sümer uygarlık birikimlerini Ön Asya’ya yaymışlardır. Sami kökenlidirler. En parlak dönemini Kral Sargon Dönemi’nde yaşamışlardır. Akadların başkenti Agade şehridir.
* Kerpiç ve tuğladan yapılmış Agade denilen tapınakları en önemli mimari eserleridir.
* Tarımla uğraşmışlardır.
* Tarihteki ilk imparatorluğu kurmuşlardır.
* Çok tanrılı inanışları vardır.
* Tarihteki ilk düzenli orduyu kurmuşlardır.
* Dünyada bilinen ilk haritayı çizmişlerdir. Bu harita Mezopotamya bölgesine aittir.

Akadlar Hakkında Kısaca Özet Bilgi

2350 civarında Sümerlerin kuzeyindeki Akad ülkesinin kralı Sargon, Umma kralını yenerek Sümer ülkesine hâkim oldu. Sargon, torunu Naram Sin ve diğer ardılları, krallığın sınırlarını Suriye, İran ve Anadolu içlerine kadar genişleterek tarihteki ilk imparatorluğu kurdular. Akadların egemenliğine Gutiler son vermiştir.
III. Ur Hanedanı ( 2112-2000)
2112 yılında Ur Nammu, günümüz tarihçilerin III. Ür Hanedanı olarak isimlendirdikleri yeni bir krallık ailesinin egemenliğini kurdu. Bu ailenin en önemli yöneticilerinden Şulgi, imparatorluğun sınırlarını oldukça fazla genişletmiş ve politik, idari ve ekonomik olmak üzere pek çok farklı alanda reformlar yaparak merkezî devlet yönetimini güçlendirmiştir. III. Ur Hanedanı; iç çatışmalar, Elamlıların saldırıları ve Amurru göçleri nihayetinde M.Ö 2000’li yıllarda varlıklarını yitirmişlerdir.
Not: Ur Hanedanı Dönemi “Yeni Sümer Dönemi”ya da “Sümer Rönesans Çağı”olarak da bilinir.

Tarih
Yandex.Metrica