Şükrü Erbaş

Şükrü Erbaş Hayatı Eserleri şiirleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1953-…)

Yozgat’ta doğdu. Liseyi bitirince 1972’de memurluğa başladı. 1978 yılında Gazi Üniversitesinden mezun oldu. Devlet memurluğunun yanında derneklerde ve dergilerde yöneticilik görevleri üstlendi. Şükrü Erbaş’ın sanat anlayışının oluşmasında İkinci Yeni şiirinin etkisi vardır. Bunun dışında şiirlerinde Nazım Hikmet başta olmak üzere, Behçet Necatigil, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Külebi gibi farklı şiir anlayışlarına sahip şairlerin izleri de görülür. Şükrü Erbaş’ın şiirini farklı kılan diğer bir özellik ise çoğunlukla halk şiirinden beslenmiş olmasıdır. Şair özellikle türkülerden etkilenerek şiirlerini yazmıştır. Şükrü Erbaş’ın en sık işlediği temalar; yaşama sevinci, yalnızlık, mevsimler, kadın, ölüm, hasret, ayrılık ve sevgidir. Şiir kitaplarıyla birçok edebiyat ödülü almıştır.
Şükrü Erbaş, kendi söylemini kuran 1980 sonrası şairlerimizdendir. Sanatı dünyayı yorumlamak, topluma yön vermek, söylenmemiş olanı söylemek ve insanın varlığını keşfetmek olarak görür. Bu anlayışına paralel olarak 1980 sonrası Türk şiirinin en önemli temalarından biri olan “şehirli insanın kendine ve topluma yabancılaşması, gelenekle modernite arasına sıkışmış insanların arayışları” onun şiirlerinde de görülür. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerin bu durumu şiirlerinde sıkça işlenmiştir. Okuduğunuz “Koşaradım” adlı şiir Şükrü Erbaş’ın bu şiirlerinden biridir. Bu şiirde yaşadığımız çağda gittikçe yalnızlaşan ve kendisine dahi yabancılaşan insanların içinde bulunduğu durumu anlatır. Şiirde insanlar; günlük hayatın koşuşturmacası içinde benliğini kaybeden, tek tipleşen, özüne yabancılaşan kalabalıklar olarak karşımıza çıkar. Şükrü Erbaş; kendini modern hayatın ve zamanın hızına kaptırmış insanlara seslenerek insanı insan yapan değerlerden nasıl uzaklaştığını, benliğini nasıl kaybettiğini dile getirir. Bu durumu insan yaşamından neler götürdüğüne dikkat çekerek bu yeni hayat tarzını ve insan tipini insanlığın tükenişi olarak niteler.
Şiirin geri planında Bergson (Bergsın), Heidegger (Haydega) gibi düşünürlerin ortaya koyduğu insanın varoluşu, zaman-mekân ilişkisiyle ilgili felsefi düşünceler vardır. Şiirdeki “yabancılaşma” kavramı bu düşünceler ışığında ele alınarak dile getirilmiştir.
Şükrü Erbaş Eserleri: Küçük Acılar, Aykırı Yaşamak, Yolculuk, Kimliksiz Değişim, Bütün Mevsimler Güz, İnsan Sevmezse Ölür, Gölge Masalı, Unutma Defteri (şiir); İnsanın Acısını İnsan Alır (deneme)…

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir