Nazım Hikmet RAN

Nazım Hikmet RAN Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği Kısaca Eserleri Şiirleri (1901-1963)

Cumhuriyet Dönemi toplumcu eğilimin öncüsü olan bir sanatçıdır. Türk şiirine serbest vezni getirmiş, poetik biçimler ve edebî şekiller açısından şiiri geliştirmiştir, ilk şiirlerini hecevezniyleyazmıştır. Türkçenin zengin ses sisteminden, uyumlarından yararlanmıştır. Şiirleri elliyi aşkın dile çevrilmiştir. Şiirlerinde yaşam, ölüm, adalet, barış, eş, anne, baba, çocuk, vatan ve insan sevgisi gibi konuları ele almıştır.
Yazarın bazı eserleri şunlardır: Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır, Jokondile Si-Ya-U, Sesini Kaybeden Şehir, Gece Gelen Telgraf, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Taranta Babu’ya Mektuplar, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanı, Memleketimden İnsan Manzaraları (şiir); Kafatası, Bir Ölü Evi yahut Merhumun Hanesi, Unutulan Adam, Ferhadiie Şirin, Yusuf He Menofis (oyun); Kan Konuşmaz, Yaşamak Güzel Şey be Kardeşim (roman); Kemal Tahir’e Mahpusaneden Mektuplar; Oğlum, Oanım Evladım, Memedim; Vanu’iara Mektuplar (mektup)…
BAŞKA BİR KAYNAK:
Selanik’te dünyaya geldi. Heybeliada Bahriye Okulunda okudu. Bir süre sonra Rusya’ya giderek Moskova Doğu Üniversitesinde ekonomi ve toplum bilimi okudu. Yurda dönünce İstanbul’a yerleşti.
Nazım Hikmet çeşitli dergilerde ve gazetelerde yayımlanan şiir ve yazılarıyla, çok kısa sürede edebiyat dünyasının dikkatini çekmiştir. İlk şiirlerinde hece ölçüsü ve kafiye gibi ahenk unsurlarını, sonraki şiirlerinde serbest ölçüyü kullanmıştır. Geleneksel biçim özelliklerden ziyade temayı ön plana çıkaran, toplumsal problemleri hiç olmadığı kadar gerçekçi bir anlayışla dile getiren, eleştirel bir şiir hareketinin kurucusu olmuştur.
Nazım Hikmet, şairanelikten uzak, ölçüsüz ve kafiyesiz şiirleriyle Cumhuriyet Dönemi’nde serbest şiirin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Şiirin içeriğine uygun bir biçim arayışına giren Nazım Hikmet içerik, biçim ve ahenk bakımından Türk şiirine önemli yenilikler getirmiştir.
“Asya-Afrika Yazarlarına” şiirinde Nazım, tüm dünya insanlarına “kardeşlerim” diyerek seslenerek Anadolu topraklarında yaşayan yoksul ve çaresiz halkın sorunlarını Asya ve Afrika topraklarında yaşayanların sorunlarına benzetir. Bu benzetmeler üzerinden aslında ortak toplumsal sorunları dile getirir. Bu sorunlarla ilgili ilk dizelerdeki eleştirel tutumu ilerleyen bölümlerde de devam eder. Nazım Hikmet bu ve benzer şiirlerinde, toplumsal sorunları ele almıştır. Nazım Hikmet, bu bakışıyla Türk edebiyatında “toplumcu gerçekçi” akımın öncüsü olmuştur.

Nazım Hikmet Eserleri:

835 Satır, Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, Taranta-Babu’ya Mektuplar, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanı, Memleketimden İnsan Manza- raları (şiir)…

One Comment

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir