Behçet Necatigil

Şiirlerinde alışılmamış bağdaştırmalara yer veren şairin şiirlerinde görünenin arkasında bir anlam vardır. Necatigil, “evlerin öyküsünü yazan şair” olarak da nitelendirilebilir. Ona göre ev, süreklilik arz eden, insanın kaderini belli eden, yapıcı işlevi olan bir varlıktır. Şiirlerinde aile, ev, yasak aşklar, ölüm, yokluk gibi temaları ağırlıklı olarak işlemiştir. Necatigil’in şiirlerinde büyük tezatlar vardır. Bu tezatlar kendi içine doğru yaptığı kırılmanın, kendi çevresinin yarattığı sıkıntıların sonucudur.
Sanatçı ikinci şiir kitabı olan “Çevre”ye kadar Garipçilerin yarattıkları çıplak, sade üslupla yazmıştır. Kapalıçarşı’daki şiirler, üslup bakımından Garipçilerinkine benzer. Çevrede ise kendine has üslubun özelliklerini taşıyan şiirleri yer almıştır. Şiir dışında, çeşitli kitaplar çevirmiş ve radyo oyunları yazmış, edebiyat tarihiyle ilgili çalışmalar yapmıştır.
Eserleri: Şiir: Kapalı Çarşı, Çevre, Evler, Eski Toprak, Arada, Dar Çağ, Yaz Dönemi, Divançe, İki Başına Yürümek, Zebra, Kareler Aklar, Sevgilerde Söyleriz, Yayımlanmamış Şiirler Düz yazı: Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Bile/Yazdı, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü Radyo Oyunu: Gece Aşevi, Üç Turunçlar, Yıldızlara Bakmak, Pencere, Kadın ve Kedi
BAŞKA BİR KAYNAK:
Şair, yazar. Istanbul’da doğdu, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirerek yurdun çeşitli illerinde öğretmenlik yaptı. İstanbul Eğitim Enstitüsü’nde öğretmen iken emekli oldu (1972). Ga­zetecilik Enstitüsü’nde kompozisyon öğretmenliği yaptı. İs­tanbul’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü. Şiirimizde biçim ve öz yönünden yenilikler yapan şairdir. Basit günlük olaylardan ve manzaralardan İlham aldı. Ev, ai­le, çocukluk, geçim sıkıntısı, ölüm, aşk ve insan sevgisi te­malarını işledi.
Şiir kitapları: 1. Kapalı Çarşı (1945), 2. Çevre (1951), 3. Evler (1953), 4. Eski Toprak (1956), 5. Arada (1958), 6. Dar Cağ (1960), 7. Yaz Dönemi (1963), 8. Dîvançe (1965), 9. İki Başına Yürümek (1968), 10. En/Cam (1970), 11. Zebra (1973), 12. Ka­reler Aklar (1975), 13. Beyler (1978), 14. Söyleriz (1980).
Rad­yo oyunları: 1. Yıldızlara Bakmak (1965), 2. Gece Aşevi (1967), 3. Üç Turunçlar (1970), 4. Pencere (1975).
Sözlükler: 1. Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (13. baskısı, 1985), 2 Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü (1979). Eski Toprak İle 1957 Yeditepe Şiir Armağanı’nı Yaz dönemi İle de TDK 1957 Şiir Odülü’nü kazandı. Ölümünden sonra ailesi tarafından ko­nulan Behçet Necatigil Şiir Ödülü 1980’den beri veriliyor.

2 Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir