Fazıl Hüsnü Dağlarca

Fazıl Hüsnü Dağlarca Kimdir Hayatı Biyografisi Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

Şâir. İstanbul’da doğdu. Yarbay Hasan Hüsnü Bey’in oğ­ludur. İlköğrenimini Konya, Kayseri, Adana ve Kozan’da, or­taöğrenimini Tarsus ve Adana ortaokulları ile Kuleli Askerî Lisesi’nde yaptı (1933). HarbOkulu’nu bitirerek (1935) uzun yıllar subaylık yaptı. Onyüzbaşı iken kendi isteği ile ordu­dan ayrıldı. Çalışma Bakanlığı İş Müfettişi olarak sekiz yıl çalıştı (1952-1960). İstanbul’da (Aksaray’da) Kitap Kİtabevi’-ni açtı (1959), yayımcılık yaptı. Türkçe adlı aylık bir dergiyi 43 sayı çıkardı (1960-1964). Kitabevini kapattıktan sonra kendini sadece sanatına verdi.
Fazıl Hüsnü’nün ilk yazısı (hikâye) ortaokulda öğrenci iken Yeni Adana ga­zetesinde çıktı (1927). şiir olarak yayımlanan ilk eseri de İs­tanbul dergisinde yer alan Yavaşlayan ömür’dür(1933). Var­lık dergisinde çıkan şiirleri ile tanınmaya başladı. Yayımlanan ilk kitabı da Havaya Çizilen Dünyâ’dır (1935). Bu kitapta âşık tarzında, ölçülü, kafiyeli şiir denemeleri vardır. Beş yıl sonra çıkan Çocuk ve Allah adlı kitabında edebi şahsiyetini bulduğu görülür. Bu eserle birlikte Dağlarca şiirinin çizgisi­ni, tekniğini ve temasını bulmuş olur. Düşünce, destan, sos­yal olaylar ve çocuk temalarını yalın bir dil ve etkili bir an­latımla işler. Fazıl Hüsnü Dağlarca biçime, sembollere, ses güzelliğine önem ve­rir. Destan denemeleri (Üç Şehitler Destanı, İstiklâl Savaşı, İnönü’ler, Yedi Mehmetler vb.) çok başarılı olmuştur. Ata­türk ve onun inkılâplarını şiirleriyle yorumlayan ve savunan
şâirlerimızdendır.
İlk baskı yıllarına göre şiir kitapları:
1. Havaya Çizilen Dün­yâ (1935), 2. Çocuk ve Allah (1940), 3. Daha (1943), 4. Çakırın Destanı (1945), 5. Taş Devri (1945), 6. Üç Şehitler Destanı (1949), 7. Toprak Ana (1950), 8. İstiklâl Savaşı- Samsun’dan Ankara’ya (1951), 9. İstiklâl Savaşı- InÖnüler (1951), 10. Si­vaslı Karınca (1951), 11. İstanbul- Fetih Destanı (1953), 12. Anıtkabir (1953), 13. Âsû (1955), 14. Delice Böcek (1957), 15. Batı Acısı (1958), 16. Mevlânâ’da Olmak-Gezİ (1958), 17. Hoo’lar (1960), 18. özgürlük Alanı (1960), 19 Cezayir Türkü­sü (Fransızca, İngilizce ve Arapça tercümeleri ile birlikte, 1961), 20. Aylam (1962), 21. Türk Olmak (1963), 22. Yedi Memetler (1964), 23. Çanakkale Destanı (1965), 24. Dışardan Gazel (1965), 25. Kazmalama (1965), 26. Yeryağ (1965), 27. Vietnam savaşımız (ingilizce’si ile, 1966), 28. Kubilay Desta­nı (1968), 29. Haydi (1968), 30.19 Mayıs Destanı (1969), 31. Vietnam Körü (1970), 32. Hiroşima (Fransızca, İngilizce ter­cümeleri ile, 1970), 33. Malazgirt Ululaması (1971), 34. Kınalı Kuzu Ağıdı (1972), 35. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1973), 36. Horoz (1977), 37. Hollandalı Dörtlükler (1977), 38. Nötron Bombası (1981).
Çocuklar için şiirleri:
1. Açıl Susam Açıl (Üsküp, 1967), 2. Kuş Ayak (1971), 3. Arkaüstü (1974), 4. Yer­yüzü Çocukları (1974), 5. Yanık Çocuklar Koçaklaması (1976), 6. Balina ile Mandalina (1977), 7. Yaramaz Sözcükler (1979), 8. GÖz Masalı (1979), 9. Yazıları Seven Ayı (1980), 10. Kaçan Ayılar Ülkesinde (1982).
[Dağlarca, CHP Şiir Yarışma-sı’nda üçüncülük (1964), Âsû kitabı ile 1956 Yeditepe Şiir Armağanı, Deli Böcek kitabı ile TDK 1958 Şiir Ödülü kazan­dı. Arkın Çocuk Edebiyatı 1973 Yarışması’nda, yarışma üs­tün onur ödülü aldı (1974). Horoz adlı kitabı İle Sedat Simav’ı Vakfı Ödülü’nü Peride Celâl ile paylaştı (1977). Yurt içinde ve dışında aldığı başka ödülleri de vardır. Cem Yayınevi şâi­rin bütün eserlerini yayınlamaktadır.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir