BAHTİ (SULTAN AHMET)

(1589-1617)
Dîvan şâiri. Sultan III. Mehmed’in oğludur, iyi bir eğitim
gördü. Küçük yaşlarda şiire ilgi duydu. Bahtî mahlasını kutlanan I. Ahmed Türkçe ve Farsça şiirler yazdı. Bâzı gazellerinde tabiata dönük, canlı teşbih ve istiareler, yeni söyleyişler vardır. Üslûbu sâdedir.
Divan’ı yazma halindedir. Şiirlerine pek çok nazîre yazıl­mıştır. Ahmed isimli bir şâir de onun pek çok şiirini tahmis ederek bir mecmua meydana getirmiştir. Bahtî, devrinde sevilen ve çok okunan bir şâirdir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir