Haydar Ergülen

Haydar Ergülen Hayatı Şiirleri ve Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1956-…)

Eskişehir’de doğdu. Ankara Aydınlıkevler Lisesini ve ODTÜ Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesinde kısa bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu görevi bırakarak reklam yazarı olarak çalıştı.
Haydar Ergülen, 1980 sonrası kuşağının önde gelen şairlerinden biridir. Klasik ve çağdaş şiirimizin birikimlerini şiirlerinde bilinçle, ustaca kullanır. Şiirlerinde aşk, acı, yalnızlık gibi temaları kendine özgü imgelerle işler. Şiirlerinde dış dünyadan çok insanın iç dünyasına yönelir. Şair şiir kitaplarıyla birçok ödül almıştır.
Haydar Ergülen, 1980’li yılların tüm karmaşasına rağmen, kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirmiştir. İmgeci şiir anlayışıyla kaleme aldığı şiirlerini “ben” olamadan “biz” olunmayacağı düşüncesi üzerine geliştirir. Dış dünyadan daha çok, iç dünyasının anlatımı olan şiirleri kendini arayışın bir ifadesidir. Bu arayış şiirlerinin üslubunu da etkiler. Şiirlerindeki konuşma dili, içe dönük söylemi, dizelerindeki kapalılık ve yoğunluk bu arayışın sonucudur. Haydar Ergülen varoluşuyla şiiri arasındaki ilişkiyi “Dünyadaki varoluşumu şiirle tanımlıyorum.” şeklinde açıklar.
Sade bir dille yazdığı şiirlerde acı, sevgi, yalnızlık, ölüm, aşk gibi temaları işlemiş, kendine özgü imgeler yaratarak bu imgeleri ustaca kullanmasını bilmiştir. Haydar Ergülen, geleneğin bütün yönelimlerini şiirinin bünyesinde barındırmaya çalışmakla birlikte gelenek ile bağını kopar- madan modern şiir içerisinde yer almayı başarmıştır.
Eserleri: Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Kabareden Emekli Bir Kızkardeş, Eskiden Terzi, Karton Valiz, Nar: Toplu Şiirler I, Hafız ile Semender: Toplu Şiirler II (şiir); Haziran Tekrar, Üvey Sokak, Düzyazı: 100 Yazı, Eski Yazı, Azıcık Cihangir (deneme)…

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir