HALUK İPEKTEN

Edebiyat tarihçisi, yazar. Saray’da (Kırklareli) doğdu. Ve­fa Lisesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1954). Öğretmenlik ve kütüphane memurluğu görevlerinden sonra Atatürk Üniver­sitesi Edebiyat Fakültesi’ne Eski Türk Edebiyatı asistanı ol­du (1959). Halen aynı fakültede doçent olarak çalışmakta­dır.İpekten, eski metinlerin tahlili ve edebiyat tarihi ile İlgili eserler vermiştir

Eserleri:

 1. Naili-i Kadim Divanı (1970), 2. Nâilî-i Kadîm-Hayâtı ve Edebî Kişiliği (1973), 3. XV ve XVI. Yüzyılda Türk Edebiyatında Edebi Muhitler (Doçentlik tezi, basılmadı), 4. Fuzuli- Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bâzı Şiirlerinin Açıklamaları (1973), 5. İsmeti Dîvânı (1974), 6. Karamanlı Nizamî- Hayâtı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı (1974), 6. Nazım Şekilleri (1985).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir