HALİL NİHAT BOZTEPE

(1882-17.11.1949)
Şâir. Trabzon’da doğdu. Trabzon Askerî Rüştiyesi ve Idâdîsı’ni bitirdi. Trabzon Duyûn-ı Umûmiye İdaresi’nde çalıştı. Aynı kurumun İstanbul komiseri (1903) ve müdürü oldu (1922). Gümüşhane (1927-1931) ve Trabzon (1931-1946) milletvekili olarak Meclis’te bulundu. Ankara’da öldü. Cebeci Mezarlığı’na gömüldü.
XX’incİ yüzyıl şairlerindendir. 1908’den sonra İstanbul’da neşredilen mizahî şiirleriyle tanındı. Bu şiirler, meşhur dî­van şiirlerine nazîre olarak yazılmış ve devrin Heri gelen kimselerini yeren şiirlerdir. Ciddiyi, mizahı, hicvi bir arada ifâde etme gücüne sahipti. Cumhuriyet dönemi dahil 40 yıl içinde gelip geçen siyasî ve sosyal olayları şiirine konu edinmiştir. Hem aruz hem de hece ile şiirler yazmıştır.

Şiir kitapları:

1. Sihâm-ı İlham (İlham Okları, 1921), 2/ Ayîne-I Devrân (Devrân Aynası, 1924), 3. Mâhitâb (Ayışığı, 1924), 4 Ağaç Kasidesi (1947).

Diğer eserleri:

 Nedim Dîva­nı (En güzel Nedim Dîvanı neşridir, 1922), 2, Alphonse Dau-det’nln hikâyelerinden tercümeler.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir