HİKMET BİRAND

(1906-1972)
Yazar. Karaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehir­de yaptı. İstanbul Yüksek Ziraat Mektebi’ni bitirdikten son­ra (1927), Almanya’da Bonn Üniversitesİ’nde doktora yaptı (1933). Türkiye’ye dönünce Yüksek Ziraat Enstitüsü öğre­tim üyeliğine tayin edildi. Ankara Üniversitesi Fen Fakülte­si Botanik Enstitüsü’nde doçent ve profesör oldu.
Cumhuriyet devri deneme yazarlarındandır. Yurt içinde yaptığı gezi İntibâlarını deneme türü İle yazarak tanındı.

Eserleri: 1. Anadolu Manzaraları (1957), 2. Kurak Çorak (1962), 3. Alıç Ağacı ile Sohbetler (1968).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir