RECEP BİLGİNER

Tiyatro eseri yazarı. Adana’da doğdu. Ortaöğrenimini Kon­ya Lisesi’nde (1940), yüksek öğrenimin) de İstanbul Gaze­tecilik Enstitüsü’nde yaptı. 1944 yılında, Vatan gazetesinde gazeteciliğe başladı. İstanbul Şehir Meclisi ve Daimî Encü­men Üyeliği (1950-1955), İETT Belediye Meclisi Murakıplığı (1955-1960) yaptı. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu (1950-1960).

Edebiyata şiir yazarak başladı. Daha sonra tiyatroya yönelerek toplum ko­nularını işleyen oyunlar yazdı.

İlk oynanış, basım yıllarına göre eserleri:

 1. Gazeteciden Dost (1962), 2. İsyancılar (1964, filme alındı), 3. Ben Devle­tim (1965), 4. Utanç Dünyâsı (1968), 5. San Naciye (1971), 6. Yunus Emre, Parkta Bir Sonbahar Gönüydü (1976) (Yunus Emre oyunu ile, 1980 yılında Yunus Emre İlme Hizmet Vak-fı’nın, Yunus Emre Büyük Sanat MOkâfatı’nı aldı).

Diğer eserleri: 1. Sançizmeli (1980, roman), 2. Hapisliğim (1981, hatıraları).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir