KEMAL BİLBAŞAR

Hikâye ve roman yazan. Çanakkale’de doğdu. Edirne Öğ­retmen Okulu (1929) ile Gazi Eğitim Enstitüsü Tarih Bölü-mü’nü bitirdi (1935). 1937’den emekli olduğu 1961 yılına ka­dar izmir Karataş Ortaokulu’nda tarih öğretmenliği yaptt.
Günümüz hikâye ve romancılanndandır. İlk hikâyesini 1937’de yazdı. Aramak, Yurt ve Dünyâ, Yürüyüş ve Yeditepe dergilerinde hikâyelerini yayımladı. Hikâye ve romanlarının konularını Anadolu halkının inanç, gelenek, töre ve âdetle­rinden alır. Olayları daha çok Batı Anadolu’da geçer. Refik Halit ile başlayan memleket hikâyeciliğini devam ettirmiş­tir. Makine tarımının köy hayâtında doğurduğu bâzı terslik­leri, yerli tasvirlerle besleyerek anlatır.

Hikâye kitapları:

 1. Anadolu’dan Hikâyeler (1939), 2. Ce­vizli Bahçe (1941), 3. Pazarlık (1944), 4. Pembe Kurt (1953), 5. Üç Buutlu Hikâyeler (1956,1961), 6. Irgatların Öfkesi (1971).

Romanları:

 1. Denizin Çağırışı (1943,1972), 2. Ay Tutulduğu Gece (1961,1970), 3. Cemo (1966,1963 TDK Roman Ödülü), 4. Memo (2 cilt, 1968-1969), 5. Yeşil Gölge (1970), 6. Yonca Kız (Çocuk romanı, 1971), 7. Başka Olur Ağaların Düğünü (1972), 8. Kölelik Dönemeci (1977), 9. Bedaş (1980), 10. Züh-re Ninem (1981). [Cemo romanı ile TDK 1967 Roman Mükâ­fatı aldı. Türk Dili, Aralık-1967

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir