KEMALETTİN KAMU

Gurbet şairi” olarak da bilinir. Şiirlerinde uyaklardan; özellikle (tam uyak) ahenk unsurlarından yararlanmış, sade, açık, içten bir söyleyişi benimsemiştir. Sanatçı, kişisel duygularını yurtseverlik coşkusuyla dile getirmiş Hicret, Bingöl Çobanları, Gurbet, Kimsesizlik gibi şiirlerinde kendi yaşamından görüntüler vermiştir. Şiirlerinde (Gurbet, Bingöl Çobanları) “iç” ile “dış”ı birleştiren sanatçının Gurbet şiirinde “dış” “iç”te kaybolur, Bingöl Çobanları’nda ise dış alem varlığını korur. Milli Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması için çaba sarf etmiş, şiirlerinin bir kısmı bestelenmiş, marş ve şarkılarda kullanılmıştır. Eserleri: Şiir: Gurbet, Bingöl Çobanları, İzmir Yollarında, Kimsesizlik

BAŞKA BİR KAYNAK:

(1901-1948)
Şair. Bayburt’ta doğdu. Maliye memuru Osman Nuri Bey’in oğludur. İstanbul Erkek Muallim Mektebi son sınıfın­da öğrenci iken Millî Mücadele’ye katılmak için Ankara’ya gidip (1920), Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü’nde, Anadolu Ajansı’nda çalıştı. 1923′te yarım kalan tahsilini tamamladı. 1934′te Anadolu Ajansı muhabiri olarak Paris’e gitti. Orada Siyasal Bilgiler Okulu’nu da bitirdi. Dönüşünde Türk Dil Ku­rumu merkez üyesi oldu (1938). 1938′de Rize, 1946′da Erzu­rum milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Ankara’da öldü. Cebeci Mezarlığı’na gömüldü.
Cumhuriyet dönemi şairlerindendir. İlk şiirlerini Mütare­ke devrinde yazmaya başladı. Asıl şöhretini Millî Mücadele sırasında yazdığı manzumeler ile sağladı. Bu şiirler Varlık ve Oluş dergilerinde yayımlandı (1933-1934, 1939). Kamu, sayıca az, lirik ve çok samimi duygular taşıyan, vatan sevgi­si, savaş, gurbet ve aşk temaları işleyen lirik ve epik şiirleri ile tanınmıştır. Sadece hece veznini kullandı. Şiirlerini kendisi kitap hâline getirmemişti. Ölümünden sonra Rıfat Necdet Evrimer Kemalettin Kamu Hayatı Kişiliği ve Şiirleri adlı kitapta eserlerinin çoğunu yalımladı (1949). Yeni bir çalışma da Necmettin Esin tarafından yapıl­dı (Kemalettin Kamu, 1975)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir