İNCİLİ ÇAVUŞ

(XVII’inci asır)
Fıkra kahramanı. Sultan I. Ahmed ile IV. Murad zamanın­da yaşayan Saray müsahiblerinden olan bir kimsedir. Bir defa, 1626’da İran’a elçi olarak gönderilmiştir. Hayatı ve kimliği konusunda sağlam bilgiler yoktur.
Hazırcevap ve nüktedan olduğu bilinir. Fıkraları, halk ara­sında günümüze kadar anlatılmıştır. İncili Çavuş fıkraların­da halk, İdarecilerini tenkit eder ve alaya alır.
İncili Çavuş fıkraları, İ.Hakkı Konyalı (Tarih Hazinesi, Aralık- 1950) ve Sabri Koz (1982) tarafından derlenerek yayımlandı.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir