2022 MSÜ Soruları

2022 MSÜ Türkçe Soruları ve Çözümleri

 

Melih Serdar Aktuna, Beşiktaş’ta geçen zamanlarını anlattığı kitabında bu ilçe için şunu söyler “Gençliğinizde Beşiktaş’ta yaşama olanağına erişmişseniz ömrünüzün geri kalan kısmında orada hissettikleriniz sizinle birliktedir çünkü bu ilçe, hiçbir yerde bulamayacağınız bir güzelliğe sahiptir.

Yukarıdaki metinde ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?

A) Ünsüz sertleşmesi B) Ünsüz değişimi

C) Hece düşmesi D) Ünlü daralması

E) Ünsüz türemesi

 

Güney Afrikalı yazar Winston Ntshona’nın Gandhi adlı oyunu şiddetsiz

direniş yanlısı Gandhi’nin iki katlı köy evinde geçiyor.

Ögelerinin sıralanışı “özne – dolaylı tümleç – yüklem” biçiminde olan bu tümceyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özne, belirtili ad tamlamasıdır.

B) öznenin tamlananı sıfat tamlamasıdır.

C) Dolaylı tümleç, belirtili ad tamlamasıdır.

D) Dolaylı tümlecin tamlayanı sıfat tamlamasıdır.

E) Öznenin tamlayanı belirtisiz ad tamlamasıdır.

 

 

 

Köylüler ……………. görmüş.

Bu tümcede noktalarla gösterilen yere, aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilirse öge sıralanışıöznebelirteç tamlayıcısıdolaylı tümleçbelirtili nesneyüklembiçiminde olur?

A) gideceğini öğrendikleri adamı yazın inşa edilen parkta gezerken

B) yaklaşık iki hafta önce hiç kimsenin gidemediği sokağın karşısında hırsızı

C) etrafın ışımaya başladığı zamanlarda annesinden ayrı gezen üç aslan yavrusu

D) önceden kervansaray olarak kullanılan bu ören yerinde çocuğuna bakacağına inandıkları kadını

E) yapılan ihbar üzerine birkaç gün evvel ayrıldıkları köye ulaşıp ihbar edilen adamları

 

 

 

 

İnternetin kullanılmaya başlaması kişilerin birbirlerine erişimini (I) hızlandırmıştır. İnternet aracılığıyla insanlığa değer katan bilgileri onlarla buluşturacak(II) uygulamalar, hızlı ve bol miktarda yapılır(III) hâle gelmiştir. Ortaya çıkan(IV) bu gelişmeler hayret uyandıracak(V) aşamaya gelmiştir.

Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerden hangisi eylemsi olarak kullanılmamıştır?

A) I B) II      C) III      D) IV      E) V

 

 

 

(I) 1775 senesinde Jack Definition adlı bir gemici Gine yakınlarında fırtına nedeniyle batan bir gemiden yüzerek kumluk bir adaya ulaşır. (II) Definition o kadar gezmesine rağmen burada ne su ne yiyecek ne de meyve bulur. (Ill) Karnını doyurmak için yalnız balıklar ile yengeçler bulunmaktadır. (IV) Suya dalarak çakıl taşları toplar, gömleğinden çektiği iplikleri taşlar aracılığıyla tutuşturup ateş yakar. (V) Çeşitli hayvan ve bitki kabuklarını çanak olarak kullanarak yağmur yağdığında içme suyunu elde eder.

Yukarıdaki metinde numaralanmış tümcelerin hangilerinde hem ilgeç hem de bağlaç vardır

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV   D) III ve V   E) IV ve V

 

 

 

Felsefi kitaplar, çoğu(I) insanı ürküttüğü için “kötülüğüyle isim yapmış kitaplar” olarak kabul edilir. Yalnızca normal insanlar için değil kimi(II) araştırmacılar için de vaziyet budur(III). Böyle(IV) kötü bir bakış açısının nedeni ne(V) olabilir?

Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerden hangileri adıldır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III   D) II ve V   E) III ve V

 

 

 

Öyküyle iç içe olmak öykü yazmayı(I) gerektirdi. Gençliğimde birkaç öykü karaladım(II). Karaladım ama öykünün ne kadar güç olduğunu, nasıl da ince bir isçilik(III) gerektirdiğini, benim tüm zamanımı aldığını biliyordum. Doğamda bulunan dört dörtlük olabilme tutkusu(IV) da öykü yazmamı bayağı zorlaştırıyordu(V).

Yukarıdaki metinde altı çizili kelime yapısıyla hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) I. kelimeye, ortaç ve sahiplik eki gelmiştir.

B) II. kelimeye, addan eylem türeten ek gelmiştir.

C) III. kelimeye, birden çok addan ad türeten ek gelmiştir.

D) IV. kelimeye, hem eylemden ad türeten ek hem de iyelik eki gelmiştir.

E) V. kelime, birleşik kiple çekimlenmiş bir eylemdir.

 

 

Çocukken birdenbire(I) kitaplar okumaya başladım. (…) Yerin altındaki(II) ürünlerin bir anda yüzeye çıktığını sanırız. Aslında kimbilir(III) neler, ne kadar uzun zaman diliminde ortaya çıkar. (…) Bir sabah günlüğüme art arda(IV) notlar aldım. Biri okusa çıldırdığıma hükmederdi.(V)

Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerin hangisinin yazılışı doğru değildir.

A) I B) II      C) III      D) IV      E) V

 

 

Bu tümcelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazılışı doğru değildir?

A) Ablam öğlen yemeği için karnıyarık yapmış.

B) Geçen hafta arkadaşlarla çoksesli bir konserdeydik.

C) Muhtarla karşılaştığımızda ayaküstü konuştuk.

D) Bu kanunla başöğretmenlik yeniden gündeme geldi.

E) En kötü şeyin dedikodu olduğunu bilmez miyim sanıyorsun.

 

8 Şubat 2019 Salı’nın önemli bir gün olduğunu söylemişti. çok büyüktü. Boğaz’ın kenarında dolaşmak için okuldan çıktı. Etrafta dolaşırken bir çığlık duydu. Etrafına bakınarak “Bu çığlık n’ola ki?” diye aklından geçirdi. Biraz ilerleyince kadını gördü ve kadın “Leyla’m, canım kızım uyan…” diye ağlıyordu.

Kesme işareti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin örneği bu metinde bulunmamaktadır?

A) Bazı seslerin söyleyiş gereği düştüğünü belirtmek için kullanılır.

B) Yer bildiren özel adlarda kısaltmalı söyleyiş olduğunda ekten önce kullanılır.

C) Kişi isimlerinden sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

D) Özel isimlere getirilen sahiplik eklerinden önce kullanılır.

E) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimlerine gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

 

 

 

Karakum Çölü’nün kuzeyinde kalan bölgede Asya’nın en ilginç kuşlarından biri yaşar ( ) saka kuşu ( ) Bu minik gövdeli kuşun kafası karga kafasına, bacakları serçe bacağına ( ) tüyleri papağan tüyüne benzer. Farklı nitelikleri bulunan bu kuşun genişliği 3-4 ( ) boyu ise 12-13 cm kadardır.

Bu metinde ayraçla belirtilmiş alanlara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (.) (,) (,)

B) (;) (…) (,) (:)

C) (:) (…) (,) (,)

D) (,) (.) (;) (;)

E) (;) (.) (,) (;)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir