2021 TYT Türkçe Soruları ve Cevapları (Çözümleri)

2021 TYT Türkçe Soruları ve Cevapları (Çözümleri)

ÖSYM Çıkmış 2021 TYT Türkçe Yazım Kuralları Soruları
… beklermişçesine yaşıyorum.
… öyle … oluyor ki,
….nasıl bitti şaşıyorum.
…. nasıl başladığında,
….gidiyor dünya bıkkın ….
Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor,
… oluyor ağzımda ….
Yukarıdaki şiirde ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?
A) Ünsüz Değişmesi (Ünsüz yumuşaması) B) Ünlü daralması C) Hece düşmesi (Ünlü Düşmesi) D) Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi) E) Ünsüz düşmesi

Raylı araç, Haliç Köprüsü(I) … Bizans hipodromu(II) olan At Meydanı(III) etrafındaki yapıların parıltısı karşısında … Çamlıca Camisi(IV), ….Alman çeşmesi(V) gibi anıtlar geçidinin ortasında başı dönecektir.
Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi yazım kurallarına aykırıdır?
A) hakettik B) addetmişti C)seyreden D) hükmedip E) cezbediyor

(I) Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü’yü diğer tarihçilerden farklı kılan en önemli noktalardan biri, çalışmalarında tarih dışındaki sosyal bilimlerden de faydalanmasıydı. (II) Türk dili, yazını, sosyoloji, İslam tarihi; onun çalışmalarındaki temel alanlardandı. (III) Köprülü, edebiyat ve tarihle genç yaşta tanıştı. (IV) İstanbul Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi öğretim üyeliği yaptı. (V) 1941’de Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ndeki hocalığına bir süre daha devam etti.
Yukarıdaki metinde yer alan cümlelerden kaçıncısında bir noktalama işaretleri yanlışlığı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Yerkürenin merkezine inebilmek için binlerce kilometre derine ilerlemek gerekmektedir. Çekirdeğe doğru inerken sıcaklık bir insanın dayanamayacağı kadar, ortalama altı bin derece, artar. Bu nedenle yerkürenin çekirdeğine yakın bir yere gidip, orada çalışmalar yapıp geri dönmemiz asla söz konusu olamaz. Hatta bir cihaz, bir robotla bile bunu başarmamız olası değildir. Çünkü o robot veya cihaz basınç nedeniyle parçalanır, sıcaklık nedeniyle alev alır.
Bu metinde virgülün görevlerinden hangisinin kullanımı yoktur?
A) Art arda gelen zarf-fiil ekleri almış sözcüklerin arasında kullanılır.
B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
C) Art arda gelen eş görevli sözcük öbeklerinin (kelime grupları) arasında kullanılır.
D) Ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır.
E) Uzun tümcelerde yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanılır.

2021 YKS Türkçe Dil Bilgisi Soruları ve Cevapları

Birey; kendinden daha güçlü varlıklara karşı yalnız başına kendisini koruyamaz, gereksinimlerini karşılayamaz. Bu nedenle birlikte yaşamak doğal ve mecburidir.
Bu tümcede aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Yeterlilik bildiren olumsuz eylem (Yeterlik birleşik fiili)
B) Niteleme sıfatını niteleyen belirteç (zarf)
C) (Gösterme  hali ) Belirtme durumu eki almış adıl (zamir)
D) Yaklaşma hali (Yönelme durum eki) kullanılan ilgeç (edat)
E) Üçüncü çoğul sahiplik eki (iyelik eki) eki almış ad
Soru 5: (I) Ana karakterlerin çizgi dizilerde güçlerine kavuşmaları, çoğunlukla belli başlı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. (II) Başka bir gezegenden veya doğrudan uzaydan gelen olağanüstü güçlere sahip bu kahramanlar, en çok bilinen karakterlerdendir. (III) İkinci karakterler, radyoaktif etki nedeniyle güçlerini el-de eden güçlü karakterlerdir. (IV) Radyoaktif bir canlı tarafından ısırılan bu ki-şi, çok güçlü birine dönüşüp kendisini ısıran canlının niteliklerine kavuşur. (V) Başvurulan yollardan bir başkası ise laboratuvar kazaları sonucu meydana gelen karakterlerdir.
Bu metinde geçen tümcelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) V. cümlede yüklem, sıfat tamlamasıdır.
B) IV. cümlede özne, belirtisiz ad tamlamasıdır.
C) III. cümlenin yüklemi, sıfat tamlamasıdır.
D) II. cümlenin öznesi, sıfat tamlamasıdır.
E) I. cümlenin öznesi, belirtili ad tamlamasıdır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir