2019 TYT Türkçe Soruları ve Çözümleri (Videolu)

ÖSYM Türkçe Çıkmış 2019 TYT Soruları


2019 TYT Türkçe Soruları ve Çözümleri (Videolu) 2019 TYT Turkce Sorulari
Merhabalar değerli ziyaretçilerimiz bugünkü konumuz 2019 TYT Türkçe Çıkmış Türkçe Sorularının çözümlerini videolu olarak sizlere yayımlayacağız. Umarız ki ÖSYM Sorularının çözümlerini beğenirsiniz.

2019 TYT Türkçe Soruları ve Çözümleri (Videolu)

7. Bütün canlıların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesiyle … oluşur. Dokular bedenimizin farklı bölümlerini meydana getirirken küçücük, kıvrımlı ve çok karışık yapılara evrilir. Epitel hücreler bu yapıların meydana gelmesinde temel bir fonksiyona sahiptir. Bu hücreler sıkı bir biçimde oluşturur.
Yukarıdaki metinde ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
C) Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi)
B) Ünsüz düşmesi
D) Hece Kaybı (Ünlü düşmesi)
E) Ünsüz değişimi (Ünsüz Yumuşaması)

8. Dede Korkut anlatılarının üçüncü öyküsü olan …. Türk halklarının … yer almaktadır. … Oğuz boylarının … hikâyenin birbirine yakın biçimlerinin bu… topluluklarının … sahip olduklarının … göstergesidir.
Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangisi “üçüncü çokluk iyelik eki” almıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

9. Tiyatrocular, normal rolü oynadığında seyircilerinden gözleri önüne serilen sahneleri önemsemelerini beklerler. Seyircilerden, izledikleri oyuncuların sahipmiş gibi görünen özelliklere gerçekten sahip olduklarına, yapmakta oldukları şeyin neden olacağı neticelerin gerçekleşeceğine ve genellikle pek çok şeyin gösterildiği gibi olduğuna inanmaları beklenir.
Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangisi, “gösterme hal eki” (belirtme durum eki) almıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Her zaman, bu kente ilk giren ve bu kenti sil baştan bir Türk kenti olarak inşa eden atalarımızın yaşayışlarındaki saf tarafına şaştım kaldım.
Yukarıdaki tümcedeki dolaylı tümleçte (yer tamlayıcısında) aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ulaç (Zarf-fiil / Zarf-eylem
B) Ortaç (Sıfat-fiil / sıfat-eylem)
C) Mastar (İsim-fiil / ad-eylem)
D) İlgeç (Edat)
E) Bağlaç

11. Çağdaş kent yaşamının gün içerisinde pek çok şahısla bağlantı kurmaya mecbur eden ve şahısları yüzlerce ileti almayı zorunlu kılan işleyişi, bireye daha önce tecrübe etmediği bir uyum sürecini dayatıyor.
Yukarıdaki tümcede bulunan ögeler aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A. Öznezarf tümlecibelirtili nesneyüklem
B. Belirtisiz nesne – özne – belirteç tümleci – yüklem
C. Belirteç tümleci – yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) – özne – yüklem
D. Özne – yer tamlayıcısı – belirtili nesne – yüklem
E. Belirtili nesne – belirteç tümleci – özne – yüklem

12. İnsanların bazıları tavırlarının sorumluluğunu almak istemez.
(I)
Birinin kötü tavrı diğerlerine gösterilen sevgiyi değiştirmez. Fakat
(II) (III)
insanlar birbirleriyle o kadar iç içe geçmiştir ki birinin kötü bir tavrı
(IV)
tüm insanların saygınlığına tesir eder.
(V)
Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangisi adıl değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

13. Birazcık rüzgar olmasa herkesi eritecek kadar sıcak bir Adana gününde kentimizin yağmurlarına özlem duyarak sokaklarda yürüyorum. Kent meydanlarında “Küçük Saat” ve “Büyük Saat” gibi mekanlar bulunmaktaydı. Ama en güzeli tabi ki büyüğü… “Nasıl olmuş yıllarca yıkılmadan günümüze gelebilmiş?” diye düşünmeden edemiyorum.
Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerin görevleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A) Belirteç (zarf) – İlgeç – Ön Ad (sıfat) – Adıl (Zamir)
B) Ön Ad – İlgeç – Ad – Belirteç
C) Ön Ad – Belirteç – Adıl – İlgeç
D) Belirteç – Bağlaç – Ad – Ön Ad
E) Ad – Bağlaç – Adıl – Belirteç

14. (I) Bel kemiğimizde var olan omurların arasındaki diskler, yer çekiminin tesiriyle devamlı baskı görür. (II) Birisi uzaya gittiğinde disklerin üstünde bu şekilde bir baskı meydana gelmez. (III) Yer çekiminin olmaması, disklerin mesafesinin daha çok açılmasına neden olur. (IV) Nihai olarak uzaya giden insanların boyunun uzadığına şahit olunur. (V) Astronotların bel ağrısı yaşamalarının sebebi de mesafenin açılmasıdır.

Yukarıdaki metindeki tümcelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) V. tümcede bağlaç kullanılmıştır.
B) IV. tümcede ulaç (zarf-fiil) bulunmaktadır.
C) III. tümcede mastar (isim-fiil) kullanılmıştır.
D) II. tümcede ilgeç (edat) kullanılmıştır.
E) I. tümcede ortaç (sıfat-fiil) bulunmaktadır.

15. Aşağıdaki tümcelerde kullanılan birleşik fiillerden hangisinin yazılışı doğru değildir?
A. Bana inanmadığınız için teessüf ederim.
B. Artık ne yapacağınız hiç fark etmez.
C. Bunu size arzederiz, gereğini yaparsınız.
D. Sen bunları yapacaksın da o seyir mi edecek?
E. Aşırı yağış, tarım ürünlerimizi mahvetti.

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kısaltmanın okunuşuna uygun bir ek getirilmemesi nedeniyle yazım kurallarına aykırı oluşmuştur?
A) TBMM’nin aldığı bu karar bizim için çok önemliydi.
B) Yüksek lisansını TÜBİTAK’ın bursuyla bitirmişti.
C) TFF’nin tesislerine hayatında ilk kez gitmişti.
D) Üniversitedeyken KYK’da kalmıştı ve çok memnundu.
E) Akşam 21.30’da b haberi TRT’de izleyebilirsiniz.

17. Dün aldığı ayakkabısının bir tanesi yırtılan yaşlı adam ( ) ayakkabı dükkanına ( ) yeni ayakkabı almaya gitti. Vitrindeki fiyatı gördü ve bir an hüzünlendiğini belli ederek dükkanın önünden uzaklaştı. Bunu gören esnaf:
— Amca bu ayakkabı sana çok yakışır ( ) giyip görmek ister misin?
Yaşlı adam başını çevirip:
— Etiketteki fiyata göre alabilmem imkansız ( ) Zaten bir tekini almak istiyordum.
Esnaf da:
— Amma yaptın ha ( )
Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (,) (,) (!) (!..) B) (,) (;) (;) (…) (.) C) (;) (,) (,) (…) (!)
D) (,) (;) (,) (!) (.) E) (;) (,) (;) (.) (!..)

18. Yirmi birinci asırda köyden kente doğru artan göçler nedeniyle nüfusu artan İstanbul; aynı durumu yaşayan Ankara, Adana, Kocaeli gibi kentlere nazaran daha fazla problemler yaşamıştır.
Yukarıda kullanılan noktalı virgülün işlevi bakımından özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A. Nankörlük, zayıf insanların işidir; kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.
B. İngiltere, Fransa, Almanya; Londra, Paris, Berlin’in birbirleriyle olan ilişkileri açıkça görülmektedir.
C. Erkek çocuklarına Kenan, Sedat; kız çocuklarına ise Selda, Selma ve Filiz isimlerini vermişti.
D. Kopuk dizelerin, anlatı parçacıklarının, çizimin sınırlarında dolaşan bu melez metin; onun hayat haritasına göre değişiklikler gösterir.
E. Markete gittiğinde pek çok şey almıştı: kavun, karpuz, üzüm; lahana, pırasa, ıspanak; bisküvi, kraker, çikolata…
.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir