2019 MSÜ Türkçe Soruları ve Cevapları

2019 MSÜ Türkçe Soruları ve Video Çözümleri Cevapları

Aşağıdaki yazıda 2019 MSÜ Türkçe sorularını yayımladık ancak ÖSYM Soruları için telif davaları nedeniyle küçük değişiklikler yapmak zorunda kaldık.

Bir çalılıkta hapsedildiği için hemcinslerine mesafeli, yaz günlerinde sıcacık toprağa gölge veremeyen şu ağaç, bulunduğu yerde mutlu muydu?
Yukarıdaki metinde ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?
A) Ünsüz sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi)
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz düşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz Değişmesi (Ünsüz Yumuşaması)

Günlerce devam eden …. bir an evvel …. geçip yatmak istiyordum. … ve eşyaları bir bir dolaba yerleştirmeye … bir kısmını …. sonra birden bire eşyalardan biri … oldu. Kardeşim … bir hayli kızdı.
Yukarıda altı çizili kelimelerden hangisinin yazılışı doğru değildir?
Kimi zamanlar önemli bir etki bırakır hafızamızda. Se-ne 1958. Ilık bir kış günü… O günlerde üniversitede son sınıftayım. Nurullah Ataç’ın “Okuruma Mektuplar” adlı eseri yayımlanmış. Bir solukta okuduğum bu eserin yazarını sokakta görmek beni ne çok şaşırtmıştı.
Yukarıdaki metinde aşağıdaki kelime türlerinden hangisi bulunmamaktadır?
A) Belgisiz Zamir  B) İşaret Sıfatı
C) Kişi zamiri D) Belgisiz Sıfat
E) Niteleme Sıfatı
Bu roman, halkın kendisinin yaşamından ne kadar farklı olursa olsun, insanların hayata bakışına ve onu yeniden yorumlayabilmesine göre çok güzel bir pers-pektif kazanabilir.
Yukarıdaki tümcede kelime görevlerinden hangisi kullanılmamıştır?
A) İşaret zamiri    B) Niteleme ön adı
C) Benzetme ilgeci     D) Dönüşlülük zamiri
E) Bağlaç

Çıkmış Türkçe Sorularındaki Yazım Kuralları Soruları

İnsanın nefesini koklayarak (,) bu nefesteki maddelerin tamamını belirleyebilen mekanik yapay burunlar kan testlerine gerek bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Mesela Johns Hopkins Üniversitesinde icat edilen (,) mekanik yapay burun çoğu rahatsızlıklar hakkında ipucu niteliğindeki (,) zararlı maddeleri çok kısa sürede ve yüksek bir isabetle belirleyerek rahatsızlıkların (,) tanımlanmasını sağlıyor. İcat edenlerin son yaptığı beyanata göre mekanik yapay burnun beta testleri yapılmaya başlanacak (,) sonraki dünemlerde de uluslararası bir bilim insanları kurulu bu icada destek verecekmiş.
Yukarıdaki metinde kullanılan virgüllerden hangisi doğru kullanılmıştır?
 
 
Edebiyatçıların yaratıcılık düzeylerini ve düşünsel iler-lemesini gün yüzüne çıkarmak (   ) eleştirmenlerin çok önemli bir vazifesidir. Bu vazife için farklı tür yöntemle-re göz atmalıdır (    ) edebiyatçıların onun hakkında söylediklerine (    ) kendisinin yazdıklarına (    ) arka-daşlarının düşüncesine, yazarın kendi kitabına (     )
Yukarıdaki metinde parantezle gösterilen yere hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
 
Soğuk bir şubat akşamı kalın hırkasına sarınmış yaşlı bir kadın,
caddenin başındaki saçağın altında harabe olmuş dükkanı izliyordu.
 
Yukarıdaki cümlenin ögelerinin dizilişi aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Zarf Tümlecibelirtili nesneöznedolaylı tümleçyüklem
B) Yer tamlayıcısı- özne-belirteç tamlayıcısı-belirtili nesne-yüklem
C) Yer tamlayıcısı-özne-belirteç tamlayıcısı-belirtili nesne-yüklem
D) Özne-belirtili nesne-yer tamalayıcısı-Belirteç tamlayıcısı-yüklem
E) Belirteç tamlayıcısı-özne-yer tamlayıcısı-belirtisiz nesne-yüklem

Japonların güzel bir atasözü vardır: “Gülümsemesini bilmeyen kişi iş yeri açmamalıdır.” Çünkü gülümseme tüm dillerin üzerinde bir iletişim yoludur.
Yukarıdaki metinde aşağıdaki eklerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Çokluk (Çoğul) eki
B) Gösterme Hali (Belirtme durum eki veya yükleme durum eki)
C) İlgi eki (Tamlayan eki)
D) Bulunma durum eki (Kalma hal eki)
E) Yaklaşma durum eki (Yönelme hal eki)

1929’dan beri Oscar Ödülleri’nin sahiplerini seçmekle yü-kümlü Amerika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi birkaç senedir en iyi erkek oyuncu ödülü tercihleri sebe-biyle yoğun eleştiri alıyor. Eleştirilerin en önemli sebebi olarak ödülün son zamanlarda geleneksel oyunculuk for-matının, yani komedi türünün dışında teknikler benimse-miş oyunculara verilmesi olarak gösteriliyor.
Yukarıdaki metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi “sözcükte yapı” olarak farklıdır?
Tarih, sandığımızdan daha yakındır. Oysa geçmişi anımsamak basit, hesabını vermek güçtür. Umutsuzluğa kapılmadan önce gördüğümüz pek çok şey tarih haline gelmiştir. Bu sebeple de medeniyetimizin zamanın geçtiğini hatırlatacak yeni icatlara ihtiyacı olmuş her zaman.
Yukarıdaki metindeki altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
Türkiye’mizin topraklarında çok farklı doğa kamplarına iştirak edebilir, birçok kentimizde doğa yürüyüşü faaliyetlerine katılabilirsiniz. Hafta sonlarını evinizde veya otelde geçirmektense, açık havada tabiat ile içiçe olan mekanları gezebilirsiniz.
Yukarıdaki metindeki altı çizili kelimelerden hangisinde yazım yanlışlarından biri yapılmıştır?

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir