Bozkurt Destanı

Bozkurt Destanının Konusu Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Bozkurt Destanındaki anlatılanlara göre Göktürkler bir sa­vaşta mağlup olurlar. Herkes ölür ve geriye yaralanmış bir Türk kalır. Bu genç Türk dişi kurt tarafından sahiplenilerek beslenip yetiştirilir. Sonraki zamanlarda Göktürkler bu boz kurttan tekrar türerler. (Bu nedenle Uygur Türklerinin Türeyiş Destanıyla karıştırılmamalıdır.) Bozkurt Destanıyla ilgili tüm detaylar Çinlilerin yazılı kaynaklarından edindiğimiz bilgilerdir.

Milattan sonra 6. asırdan 8. asır ortalarına dek egemenlik sürmüş Göktürklerin soy ağacı ve var olabilme öyküsüdür bir bakıma. Türk milletinin yeni bir dal biçiminde yeniden türemesi olarak da adlandırabileceğimiz Bozkurt Destanı, Bilge Kağan’ın Kök Türk Kitabelerindeki hitabetinin ilk tümcesi olan: “Ben Tengri gibi, Tengriden olmuş Türk Bilge Kağan, Tengri istediği için, hakanlık tahtına geçtim” tümcesi ile beraber ele alınacak olursa Türk ulusunun nasıl bir biçimde
kutsallaştırılmak istenildiğini de dile getirilmektedir.

Bozkurt Destanı Çinlilerin kaynaklarında bulunmaktadır. Farklı varyantları olsa da ana hatlarıyla aynı ancak adların Çince yazılması nedeniyle oluşan farklılıklar nedeniye ayrı görünen üç varyant biçiminde yazılmıştır.

Bozkurt Destanı’nda da ifade edildiği gibi, Göktürkler, Göktengri’nin gönderdiği bir dişi boz kurt ile bir Türk’ün neslinden geldiklerini düşünüyorlardı.

Bozkurt simgesinin bütün Türklerin milli simgesi olmasının bir sebebi de kurtların sürekli özgür olması ve özgürlüğü için canını bile feda etmeyi göze almasıdır. Türkler de kendi özgürlüğüne çok fazla ehemmiyet gösterdiklerin için kendi milletlerini kurtlarla özleştirmişler ve kurtu kendi simgeleri haline getirmişlerdir.

Türklerin geçmişte Bozkurt’a önem vermekten ziyade her zaman kutsal kabul ettiklerini görmekteyiz. Özellikler Göktürklerin devletin resmi bayrağının gök mavisi renginin (mavi, Göktengri’yi ifade etmektedir) üstünde boz kurt başıydı. Bunun dışında, günümüzdeki Türk cumhuriyetlerindeki bazı özerk cumhuriyetler de devletin resmi bayraklarında boz kurtu birer sembol olarak kullanmaktadır.

Boz kurt, günümüzde Türk milliyetçiliğinin de vaz geçilmez simgesidir. Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın birer parçasıdır ve Göktürkler dönemini ele alır. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı’nın ana çizgileri üzerine kurulmuş olup, bu destanın serbestçe genişletilmiş biçimidir diyebiliriz.

Daha doğrusu Bozkurt Destanı ile kaynağını belirleyen Türk soyu, Ergenekon Destanı ile de gelişip güçlenmesini, yayılış ve büyüyüş dönemlerini anlatmıştır. Çin tarihlerinin de yazmış olduğu Bozkurt Destanı’nın bittiği yerde, Ergenekon Destanı başlar. Bozkurt Destanı’nın devamı, Ergenekon Destanı’dır.

Türk Destanları

« »

Alt Kategoriler:

4 Yorum

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica