ZUHURİ DANIŞMAN

(1902-1971)
Tarihçi, yazar. Bolu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimin) Boluda gördO. Giresun, Gaziantep, Bolu ve Ankara’da öğretmen­lik, iki devre Botu milletvekilliği (1950-1954) yaptı. Zuhuri Danışman Yayınevi’ni kurdu. İstanbul’da öldü. Zincİrlikuyu Mezarlığına gömüldü.
XX’inci yüzyıl tarihî roman yazarlarındandır. Tarihî eser­ler de yayımlamıştır.

Romanları:

 1. Cellât Çeşmesi (1953), 2. Lala Mustafa Pa­şa (1957), 3. Balak Gazi (1958), 4. Peçeli Imparatoriçe (1958), 5. Kahramanlar Geçidi (1958).

 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi (10 cilt), 2. Koç! Bey Risalesi, 3. Nâimâ Tarihi. Diğer eserleri: 1. Üskübî Hara­beleri (1934), 2. Çamlar ve Göller Ülkesi (1935), 3. İşitilme­miş Hikâyeler (1939). İikokuf ve ortaokullar için hazırlanmış tarih kitapları da vardır

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir