ZEKİ ÖMER DEFNE

Şâir. Çankırı’da doğdu, Çankırı Ertuğrul İbtidaîsi ve İdâdî-si’ni, Ankara İlköğretmen Okulu’nu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1939). İstanbul Kabataş ve Galatasaray liselerinde öğret­menlik yaptı. 1969’da emekliye ayrıldı.
İlk şiiri Çankırı’da Hak Yolu gazetesinde çıktı (1923). Son­ra Çınaraltı, Ün, Hareket, Şadırvan, İstanbul, Esi, Çağrı, Ga­latasaray ve Varlık dergilerinde şiirlerini yayımladı. Saz şiiri özelliği gösteren manzumelerinde yurt güzelliklerini yerli motiflerle ve güzel bir dil ile anlattı. Serbest nazım deneme­leri, günlük olaylara yer veren şiirleri de vardır.
Denizden Çalınmış ülke yayımlanmış tek şiir kitabıdır (1971).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir