Ziya Osman Saba

İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesinde ve İstanbul Üniversitesi Hu- kuk Fakültesinde okudu. Yedi Meşale grubunun kurucuları arasında yer alan Ziya Osman ilk şiirlerini Servetifünun dergisinde yayımladı. “Yedi Me- şale” edebî topluluğuna katıldı. “Sebil ve Güvercinler” şiiriyle tanınan şair uzun yıllar hece ölçüsüyle şiirler yazdı, 1940 sonrasında ise serbest ölçülü şiirler kaleme aldı.
Şiirlerinde sevinç, özlem, acıma gibi duyguların yanında çocukluk ve
gençlik yılları, hatıralar, aile sevgisi, yaşadığı semtler gibi temaları işledi.
Servetifünun şairlerinin etkisiyle bol sıfatlı, tasvire ağırlık veren karamsar şiirler yazdı. Çoğu şiirindeki yoğun karamsarlık, bir yanıyla şairin geçirdiği acı hayat tecrübesine, annesini çocuk yaşta kaybetmesine bağlıdır.
Eserleri: Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak (şiir); Mesut İnsanlar Fotoğrafha- nesi (hikâye)…
BAŞKA BİR KAYNAK:
(1910-1957) Şâir, yazar. İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi (1931) ve Hukuk Fakültesi’ni (1936) bitirdi. Emlâk Kredi Bankası’da, Millî Eğitim Basımevi’nin İstanbul Şubesi’nde çalıştı (1945-1950). İstanbul’da öldü. Eyüp Mezarlığı’na gömüldü.
İlk şiirleri Servet-i Fünun dergisinde çıktı. Sonra arkadaş­ları ile Yedi Meş’ale topluluğunu kurdu. Şiirlerinde çocuk­luk özlemi, ev ve aile sevgisi, alınyazısına boyun eğme, yok­sullara acıma, ölüm gibi temaları işledi. Hikayelerinde de hatıralarını anlattı.
Şiir kitapları: 1. Sebil ve Güvercinler (1943), 2, Geçen Za­man (1947), 3. Nefes Almak (1957), 4. Geçen Zaman- Nefes Almak (Bütün şiirleri, 1974). Hikâyeleri: 1. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (1952, 1962), 2. Değişen İstanbul (1959).

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir