CENGİZ DAĞCI

Roman yazarı. Kırım’ın Yalta şehrinin Kızıltaş köyünde doğdu. Babası Emir Hüseyin Dağcı’dır. Çocukluğu kıtlık, “* yokluk ve rus emperyalizminin zulmü ve büyük baskı­lar altında geçti, İlköğrenimini köyünde ve Akmescit’te yap­tı. Aynı şehirde ortaokulu bitirdi (Î938). Kırım Redagoji Ens­titüsü ikinci sınıfında iken II. Dünya Savaşı çıktı. 1940’da askere alınarak Odesa Subay Okulu’nda tank eğitimi gördü. 1941 ‘de Ukrayna cephesinde Almanfar’a esir düştü. Alman­lar’m yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttefik devletler safına sığındı. 1946’da Londra’ya yerleşti. Hâlen Londra’da ticâret ile uğraşmakta, roman yazmaktadır.
Günümüz romancılarındandır. Eserlerinde Kırım Türkleri’nin 1928’den sonra Rus emperyalizminin zulmü altındaki korkunç hayâtını anlatır. Romanlarının sayısı, hacmi ve inandırıcılığı İle Türkiye dışında eser veren Türk sanatçıları­nın en başta geleni olmuştur.

Eserleri:

 1. Korkunç Yıllar (1956), 2. Yurdunu Kaybeden Adam (1957), 3 Onlar da İnsandı (1958), 4. Ölüm ve Korku Günleri (1962), 5. O Topraklar Bizimdl (1966), 6. Dönüş (1968), 7. Genç Temuçin (1969), 8. Badem Dalına Asılı Be­bekler (1970), 9. Üşüyen Sokak (1972).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir