Vedat Günyol

 

Vedat Günyol Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiği Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1911-2004)

İstanbul’da doğdu. Saint-Benoit (Sen Bönua) Fransız Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Fransızca öğretmenliği ve okutmanlığı yaptı. Cemal Süreya’nın verdiği “Yazarların Cumhurbaşkanı” unvanıyla tanınan Vedat Günyol deneme, eleştiri, inceleme, günlük türündeki eserleriyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Düşünce ve sanat hayatımızın gelişmesinde özellikle eleştiri türündeki yazılarıyla önemli rolü olmuştur.

Vedat Günyol eleştiri yazılarından sonra deneme türüne yönelmiş; Atatürk, eğitim, edebiyat, felsefe başta olmak üzere hemen her konuda deneme yazmıştır. Bir yazı ustası olan Vedat Günyol’un kendine has bir deneme anlayışı ve güçlü bir dili vardır. Yazılarının en belirgin özelliği kendi yaşantısından ve düşüncesinden hareketle genellemelere ulaşmasıdır. Sabahattin Eyuboğlu, Azra Erhat ve Halikarnas Balıkçısı ile birlikte Türk hümanizmini (Mavi Anadoluculuk) kurmaya çalışmıştır.

Vedat Günyol, 1982 yılında basılan “Daldan Dala” adlı kitabında, 1976’dan itibaren edebiyat ve sanatla ilgili kaleme aldığı yazılarını tarih sırası gözetmeden bir araya getirmiştir. Yazar, kitabın ön sözünde şöyle der: “Ortaya çıka çıka, adını ‘Daldan Dala’ koyduğum, koymak zorunda kaldığım bir yazı toplamı çıktı. İki üç yılın düşüncede, duyguda bana yansıyan ne varsa; hepsini, yanlışı doğrusuyla, kusurlarımı bile algılaya, kabullene benimseye sunmayı göze aldım.”

Vedat Günyol’un Eserleri:

Yeni Türkiye Ardında, Bu Cennet Bu Cehennem, Daldan Dala, Gölgeden Işığa, Giderayak/Yaşarken, Güne Doğarken, Günlerin İçinden, Dile Gelseler, Çalakalem, Yine de Yaşarken…

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir