VEHBİ CEM AŞKUN

(1909-1979)
Şâir, yazar. Sivas’ta doğdu. Sivas Sultânisi’nin İlk kısmı (1924) ile İzmir Öğretmen okulu’nu bitirdi (1930). Bir süre Merzifon’da ilkokul Öğretmenliği yaptıktan sonra Gazi Eği­tim EnatltüsÜ’nün Türkçe BÖlümü’nü tamamlayarak Sivas, Erzincan, Eskişehir’de ortaokul ve lise öğretmenliğine geç­ti. Eskişehir’de öldü.
Cumhuriyet devri şâir ve yazarlarındandır. Folklor ve ta­rih konularında yazılar yazmış, hikâye ve romanlar neşretmiştir.

Şiir kitapları:

 1. Duyuşlar (1936), 2. Yayladan Sesler (1943), 3. Çocuklara Şiirler (1943), 4. Göllerin Musikisi (1949), 5. Fetih Destanı (1955), 6. Geçmiş Günler (1960), 7. Ölümsüz Atamız (1963).

İncelemeleri:

1. Merzifon Şâirleri (1937), 2. Sivas Folkloru (2 cilt, 1941-1943), 3. Emrah (1942), 4. Âşık Ruhsatı (1945), 5. Sivas Kongresi (1945), 6. Pîrî Baba (1947), 7. Sivas Şâirleri (1948), 9. Sivas Sultânı Kadı Burha-neddin (1964), 10. Duygu Dünyâsı Mevlânâ (1970), 11. Halk Edebiyatında Yerme ve Güldürüler (1973).

Hikâye kitabı: Ök­süz Yusuf (1958).

Romanı:

Kader (1962). Oyun: 1. Oğuz Des­tanı (1935), 2. Atatürk Köyünde Uçak Günü (1936).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir