CEMAL SÜREYYA

Şâir. Erzincan’da 1931’de doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirerek (1954) Mâliye Bakanlı-ğı’nda müfettiş muavinliği, müfettişlik ve Darphane Müdür­lüğü yaptı.  Günümüz şâirlerindendir. ikinci Yeniler grubu içinde en tanınmış olanıdır. İlk şiiri Mülkiye dergisinde yayımlandı (1953). Sonra Papirüs ve Türkiye Yazıları dergilerinde şiirler yayımlamış ve bâzan Osman Mazlum imzası ile şiir üzerine denemeler ve tenkit yazıları yazmıştır. Şiirlerinde Garipçiler ile İkinci Yeniler’in özellikleri ortak olarak bulunur. Eşyayı ve insanı somutlaştırarak anlatır. Dîvan şiirimizden ve halk dilinden faydalanmıştır. Şiirinde anlam kapanıklığı vardır. Türkçe’yi ustalıkla kullanan şâir ritme ve şekle değer verir.
Şiir kitapları: 1. Üvercinka (1958,1966), 2. Göçebe (1965), 3. Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973). Denemeleri: 1. Şapkam Dolu Çiçekle (1976), 2. Günübirlik (1982). Antolojileri: 1. Mülkiyeli Şâirler (1966), 2. Yüz Aşk şiiri (1967). Ayrıca R. Tomris ile birlikte Apoilİanaire’den Bir Aşk Kırgınının Şarkı-sı’nı çevirmiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir