Hümanizm

Hümanizm Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Avrupa’da Ortaçağ, “skolastik” sözcüğüyle anla­tılmaktadır. Kilise’nin toplumsal yaşamın her alanı­na egemen olduğu bu karanlık dönem boyunca kültür ve sanata korkunç bir baskı uygulamıştır. Hristiyanlık düşüncenin gelişmesini Önlemiş, insan­lık ve toplumsal kurumlar, Tanrı’nın, kilisenin ve kralın egemenliğini sağlamanın aracısı sayılmıştır.
Bu yapılanma, İnsanı ve aklı temel alan Yunan ve Latin sanatlarını, eski çağa hapsetmişti. Soylula­rın, din adamlarının ayrıcalıklı olduğu bu dönem edebiyatında kahramanlık ve şövalyelik destanları vardır.
Avrupa’da 13.yüzyılın sonlarında bu karanlık çağdan rönesansa giden yolun aydınlatıcıları yetiş­meye başlar. Bunlar Eski Yunan edebiyatı ve Latin edebiyatını örnek alarak, “ideal insanı” işleyen sanatçılarıdır. İnsanı temel aldıklarından, bu düşünüş biçimine “hümanizm” adı verilmiştir. Hümanistler, yapıtların­da kilise Latincesini bırakarak, ulusal dillerini kul­lanmışlardır.  İlk hümanistler:

Hümanizmin Önemli Temsilcileri:

Temsilcileri ve yazdıkları alan için bağlantıya tıklayınız.

Dante………………………………………………. destan

Petrarca…………………………………………… şiir

Boccacio………………………………………….. öykü (hikaye)

Rabelais………………………………………….. komedya (güldürü)

Montaigne……………………………………….. deneme

Ronsard…………………………………………… şiirler

İnsan Sevgisi Hümanizm Akımı (Başka Kaynak)

Bugün insan sevgisi şeklinde anlaşılan hümanizm, her faaliyette insanı esas alan ve hayatın değerler manzumesinde merkeze insanı koyan bir anlayış olarak yaygınlaşmıştır. Hümanizmin bu genel anlamı yanında kaynaklarda çok farklı tanımlarını buluyoruz.

Hümanizm, antikite hayranlığı anlamını taşır; ayrıca hümanizme, insanlık dini diyenler vardır. Rönesans başlangıcında insana ait her türlü araştırma, yorum, çağrışım veya ilgiye hümanizm denmekte idi.

Hümanizm, önce İtalya’da ortaya çıkmıştır. Hümanizmin ortaya çıkmasında ve Antikite denilen Yunan-Latin (Greko-romen) ortaklığını anlamaya çalışan Dante, Francesco Petrarca (1304-1374) ve Giovanni Boccacio (1313-1365) adlı sanatkârların büyük rolü olmuştur. Bunlar Yunan ve Latin klasik (antik) kültürüne Hıristiyan kültürünü de ekleyerek bir sanat anlayışına ulaşmak istemişler ve bu görüşlerini İtalya’nın Toskana Vadisi çevresinde sürdürmüşlerdir.

Hümanizm, Rönesans’ın başlangıcı olarak İtalya’da 14. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Her şeyin ölçütü, insan doğası olarak kabul edilmiştir. Hümanizm; özgürlük, natüralizm, tarihsel perspektif, din (Hristiyanlık), hoşgörü, bilim kavramlarına ve bunların fonksiyonlarına çok önem vermiş; bu hareket sonucunda komünizm, pragmatizm, spiritüalizm, egzistansiyalizm (varoluşçuluk).. gibi edebi akımların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Diğer Akımlar:

« »

Alt Kategoriler:,

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica