Montaigne

Montaigne Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi

16. yüzyıl Fransız deneme yazarı. Bordeaux’da (Bordo) doğdu. Burada edebiyat fakültesinde felsefe okuduktan sonra Toulouse’da (Tuluz) hukuk okuluna gitti. 1557’de Bordeaux Belediye Meclisine girdi. Belediye meclisi tarafından önemli bir görevle saraya gönderilmesi ile siyasi hayatı başladı. Montaigne 1571 yılında, hayatını babasından kalan çiftliğinde geçirmeye karar verdi. Burada, 1572 yılından itibaren tek eseri olan “Denemeler”i yaz- maya başladı. Bu eser ilk kez 1580 yılından iki cilt olarak basıldı. 1582 yılın- da Bordeaux Belediye Başkanı oldu. 1585 yılına kadar bu görevine devam etti. “Denemeler” adlı eserini birçok eklemeler ile yeniden yayımladı.
Eserleri: Denemeler.
BAŞKA BİR KAYNAK
16. yüzyılda yaşamış olan Fransız yazar Montaigne’in “Denemeler” adlı eserinden bir metin okudunuz. Dünya edebiyatında deneme türünün öncüsü olan Montaigne hayatının son dönemlerinde şehir yaşamından kaçmış, yirmi yılını babasından kalan çiftlikte geçirmiştir. Burada kendini felsefe ve yazı çalışmalarına vermiş, farklı konulardaki düşüncelerini kaleme almaya başlamıştır. 5 kitaptan oluşan “Denemeler” adlı kitabı bu çalışmaların bir ürünüdür. Eserdeki yazıların merkezinde insan yaşamı ve doğası vardır. Denemelerinde insan sevgisi, arkadaşlık, yalnızlık, ahlak, eğitim gibi pek çok farklı konu hakkında kişisel düşüncelerini sade, akıcı ve içten bir anlatımla anlatmıştır. Bu eseri Türkçeye çeviren Sabahattin Eyuboğlu, kitabın başında Montaigne’i “Avrupa’ya serbest düşünmesini öğretmiş olan adamdır.” diye tanıtır.
Montaigne’den sonra deneme türünün en meşhur yazarı İngiliz Francis Bacon’dır (Fransis Beykın). “Denemeler” adlı eseriyle deneme türüne şekil, anlatım ve içerik açısından farklı bir boyut kazandırmıştır.

Yazar deneme türünü edebiyata kazandırmıştır. Bu tü­rün en usta sanatçısıdır. “Denemeler” adlı yapıtıyla ortaçağın dogmatik düşünce kalıpların kırmıştır. Bu yapıtta birey ve toplumla ilgili her konunun üzerinde durmuş, gelenek ve görenekleri, inançları sorgulamıştır. Fransızcayı yabancı etkilerden kurtararak, yazı dili durumuna getiren sanatçı, özgür düşünce­nin öncüsü olmuştur.

Rönesans’ın ve Fransız edebiyatının en önemli sanatçılarındandır. Serbest düşünmenin öncülerinden sayılmaktadır. Montaigne, deneme türünün kurucusu ve ilk büyük ustasıdır. Denemeler adını taşıyan ve üç cilt olarak yayımlanan eserinde birey ve toplumla ilgili her konu üzerinde durmuş, Ortaçağ’a alt düşünce ve inanç kalıplarının dışına çıkarak hemen her konuyu yeni baştan düşünmüş ve yazmıştır.

Montaigne (Monteyn)’in kurucusu olduğu deneme türü ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız=> Deneme Nedir?

Montaigne (Monteyn) Denemelerinden Güzel Bir Örnek Ele Alalım

Mesela “Dost ve dostluk dediğimiz, çokluk ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorunlulukla edindiğimiz ilintiler, yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır. Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle anlatabilirim sanıyorum: Çünkü o, o idi; ben de bendim. [Dostluk-Montaigne (Monteyn)]” metninde yazar dostluk kavramını kendi düşünceleriyle genişleterek açıklamıştır. Diğer bir örnekte Montaigne çocuklarla babaları arasındaki genel duygunun saygı olduğunu söyler ve bunu tartışır: “Çocukların babalarına karşı duydukları, saygıdır daha çok. Duygu düşünce alışverişleriyle beslenen dostluk onlar arasında kurulamaz; dünyaları çok ayrıdır çünkü, üstelik doğal ödevleri de örseler bu dostluk. Babalar bütün gizli düşüncelerini çocuklarına açamazlar, yakışıksız bir sırdaşlık yaratmamak için; dostluğun baş görevlerinden biri olan uyarmalar, akıl vermeler de çocukların babalarına yapabilecekleri şeyler değildir. Babalarla çocuklar arasındaki doğal bağları hor gören filozoflar da çıkmıştır; Aristippos (Aristipos) bunlardan biridir. Kendisinden olan çocuklarını nasıl olup da sevmediği söylenince tükürmüş Aristippos ve demiş ki: Bu tükürük de benden çıktı; bitler, kurtlar da çıkıyor benden! (Babalar ve Oğullar-Montaigne)” tartışmasına örnekler, alıntılar vererek düşüncesini güçlendirir. Düşüncelerinde mantıksal bütünlük bulunmasına dikkat eder. En sonunda ana düşünceye ulaşır.

Genel
Alt Kategoriler:,

Bir Yorum

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica