Jean-Jacques Rousseau

Fransız Ihtilali’ni hazırlayan düşünürlerden biridir. 18. yüzyılın en büyük yazarlarından biri olan Rouesseau, halk egemenliği, eşitlik ve özgürlük temellerine dayalı yeni bir toplum düzeni tasarlamıştır. Doğaya karşı duyduğu derin sevgi ile edebiyatta Romantizm akımına yol açanlar arasındadır.

İnsan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın uygarlık tarafından değiştirilmemiş doğal halinin birçok açıdan daha üstün olduğu fikri ve modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Fransız düşünürdür. Kendisi filozof sıfatını her zaman reddetmiştir.

En önemli eserleri şunlardır:
Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev Toplum Sözleşmesi Emile (Çocuk eğitimi) İtiraflar (anı)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir