Jean Baptiste Racine

17. yüzyıl Fransız edebiyatında Klasisizmin en büyük temsilcilerindendir. Trajedi türündeki eserleriyle tanınmıştır. Racine ( 1639-1699 ), konularını mitolojiden al­mış, yapıtlarında tutkularına yenik düşen insanları anlatmıştır. Başlıca yapıtları; Andromak, İphinegenie ve Phedre’dir.

Jean-Baptiste Racine [Jan Baptist Rasin (1639-1699)]: Fransa’da dünyaya geldi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Racine’i rahibeler yetiştirdi. Sanatçı, dinî bir eğitim aldı. Kalemi kuvvetli olduğu için yazarlığa yöneldi. Şiir ve oyun türündeki eserleriyle ünlendi. Sarayın resmî tarihçiliğine tayin edildi. Yaşamının son dönemlerinde sadece çocuklarının eğitimi ile ilgilendi.
Racine, Fransız klasik trajedisinin usta isimlerindendir. Trajedilerinde ahlaki ve dinî değerler hâkimdir, akıl ve erdem ön plandadır. Üç birlik kuralına sıkı sıkıya bağlıdır. Eserlerinde dili şiirsel biçimde kullanan sa- natçı, kahramanlarını gerçekçi bir şekilde kurgulamıştır. Andromak, Berenis, Bayazıt, Esther, Phaidra, Büyük İskender yazarın başlıca eserleridir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir