Vasfi Mahir Kocatürk

Şâir ve yazar. (1907-1961) Gümüşhane’de doğdu. Şehit Arif Bey’in oğ­lu. Darüşşafaka Lisesi ile Mülkiye Mektebi’ni bitirdi (1930). Çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği, idarecilik, müfettişlik (1948-1950), DP Gümüşhane Milletvekilliği (1950-1954) yap­tı. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmen iken Ankara’da öl­dü.
Yedi Meşaleciler edebiyat gurubu üyelerindendir. Önce epik şiirleri ile tanındı. Aşık tarzı edebiyatta yazdığı şiirlerinde kahra­manlık, fedakârlık, milli şuur, vatan ve millet sevgisi tema­larını işledi. Manzum oyunları, çocuk hikayeleri, tarih ve edebiyat araştırmaları da vardır.
Şiir kitapları: 1. Dağların Derdi (Yedi Meşalecilerle, 1928), 2. On İnkılâp (1935), 3. Tunç Sesleri (1935), 4. Geçmiş Gece­ler (1936), 5. Bizim Türküler (1937), 6. Ergenekon (1941), 7. Hayat Şarkıları (1965).
Manzum Oyunları: 1. Yaman (1933), 2. Sanatkâr (1965). Derleme-İnceleme- Antoloji- Edebiyat Kitabı- Tercümeler: 1. En Güzel Türk Manileri (1933), 2. En Güzel Türk Masalları (1934), 3. Fransız Edebiyatı (1934), 4. Şaheserler Antolojisi (2 Cilt 1934,1939), 5. Lise I, II, III. sınıf­lar için İzahlı Türkçe Metinler (1945), 6. Divan Şiiri Antoloji; (1947, 1963), 7. Osmanlı Padişahları (1949), 8. Metinleri. Türk Edebiyatı (4 kitap, liseler için, 1951,1954), 9. Türk Ede­biyatı Şaheserleri (1955), 10. Tekke Şiiri Antolojisi (1955), 11. Metinlerle Edebiyat (2 kitap, 1955), 12. Namık Kemal (1955), 13. Şiir Defteri (1958),

14. Hikâye Defteri (1958), 15 Namık Kemal’in Şiirleri (1959), 16. Ziya Paşa’nın Şiirleri (1959), 17. Saz Şiiri Antolojisi (1963), 18. Türk Nesri Antoloji­si (1963), 19. Meşhur Beyitler (1963), 20. Türk Edebiyatı Tari­hi (1964), 21. Türk Edebiyatı Antolojisi (1967), 22. Lafonten Hikayeleri (1934), 23. Hüsn ile Aşk (Şeyh Galip’ten, 1944), 24 Don Kişot (1947), 25. Kelile ve Dimne (1947), 26. Şarkılar Kltabı-Aşk ve Izdırap Şiirleri (H. Heine’den, 1948), 27. Ömer Hayyam’ın Rubaileri (1955), 28. Elem Çiçekleri (Charles Baudelaire’den, 1957), 29. Faust (Goethe’den, 1965), 30. Eski Yunan Edebiyatı ve Latin Edebiyatı şiirleri (1965), 31. Yeni Türk Edebiyatı (1936), 32. Türk Edebiyatı Tarihi (1964), ölümünden sonra yayımlandı. Çocuklar için yayımladığı kitaplar da vardır.

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir