YAVUZ BÜLENT BAKİLER

Şâir. Sivas’ta doğdu. Azerbaycan’dan Türkiye’ye göçen bir âiieye mensuptur. İlk ve ortaokulu Sivas’ta, liseyi Sivas, Gaziantep ve Malatya’da, Hukuk Fakültesi’ni Ankara’da bi­tirdi. Metal-İş Federasyonu’nda Eğitim ve Araştırma Müdü­rü, TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlı-ğı’nda raportör, Kısa Dalga Yayınlar Müdürlüğü’nde prog­ram yapımcısı, Sivas’ta avukat, Başbakanlık Toprak ve Ta-nm Reformu Müsteşarlığı’nda hukuk müşaviri olarak çalış­tı.
Günümüz şairlerindendir. Sanat hayâtına mahallî dergi ve gazetelerde yayımladığı manzumeler ile başladı. Fakül­tede okuduğu yıllarda Kopuz dergisinin yayın topluluğuna katıldı. Daha sonra Orkun dergisinin yayın müdürü oldu. 1964’ten sonra şiirlerini Hisar dergisinde yayımladı. İlk şiirle­rini Necip Fazıl veCâhitSıtkı’nınüslûbundayazmışdahason-ra ayrı bir şahsiyet kazanmıştır. Millî şiirimizin biçim ve muh­teva özelliklerini şiire sindirmiştir. Memleket meselelerini, bu memleketin İnsanına olan içten sevgisini yaşayan Türk­çe ve rahat, aydınlık bir üslûp ile anlatmıştır. Bu bakımdan Arif Nihat Asya’nın yolunu devam ettiren şâirlerden sayıla­bilir.
Eserleri: 1. Yalnızlık (1962,1966,1972) 2 Duvak (1971), 3. Sivas’a Şiir (1973), Şiirimizde Ana (Antoloji 1976), Üsküp’ten Kosova’ya (Gezi Notları, 1979).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir