1980 Sonrası Türk Tiyatrosu

1980’de yaşanan askerî darbe; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda etkisi uzun süren birtakım toplumsal sarsıntılara sebep olmuştur. Bu süreçte ortaya çıkan gelişmeler diğer sanat dallarını olduğu gibi Türk tiyatrosunu da olumsuz etkilemiştir. 1980 sonrasında Türk tiyatrosu bir durgunluk dönemine girmiş; gücünü, çeşitliliğini ve coşkusunu büyük ölçüde yitirmiştir. Bu dönemde müzikaller sahnelenmiş ya da eski oyunları yeniden canlandırma çabaları öne çıkmıştır. Düzeyli güldürüler, müzikallerin yanında seyircinin eğlenmesine yönelik hafif oyunlar sergilenmeye başlanmıştır. Ekonomik güçlükler, oyunların sahneleneceği salonların bulunamaması gibi olumsuzluklar, bazı tiyatro topluluklarının dağılmasına ve tiyatro oyuncularının televizyon, reklamcılık gibi farklı alanlara kaymasına neden olmuştur.
Geçen yıllarda eserleri yayımlanmış olan Melih Cevdet Anday, Güngör Dilmen, Turgut Özakman, Orhan Asena, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Recep Bilginer, Ülker Köksal, Dinçer Sümer, Bilgesu Erenus gibi usta yazarlarımız 1980 sonrasında da tiyatro oyunları yazmayı sürdürmüşlerdir. Bu dönemde adı ilk defa duyulan Tuncer Cücenoğlu, Murathan Mungan, Ülkü Ayvaz, Mehmet Baydur ve Behiç Ak yazdıkları oyunlarla dikkati çeken isimlerden bazılarıdır.
Türk tiyatro yazarlarının önemli bir kısmı dönemin olumsuz koşullarından dolayı, güncel konulardan ve toplumsal temalardan uzaklaşarak daha çok bireysel temalara, tarihî olay ve şahsiyetlerin yaşam öykülerine yönelirler. Bununla birlikte geçmişe duyulan özlem, efsane, masal ve mitoloji motifleri ile belirlenen fantastik olayların ve kişilerin anlatıldığı temalar yazarların ilgisini daha çok çeker. Güngör Dilmen’in “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”, Dinçer Sümer’in “Maviydi Bisikletim” oyunları geçmişe, çocukluk dönemine yönelen ve eski mekânları ele alan eserlere örnek gösterilebilir. Önceki dönemlerde Osmanlı tarihinden ilgi çeken olayları ve şahsiyetleri oyunlaştıran Orhan Asena ile Turan Oflazoğlu tarihî oyunlar yazmayı sürdürürler.

Genel
Yandex.Metrica