Turan Oflazoğlu

Turan Oflazoğlu Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri hakkında Kısaca Özet Bilgi

Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İngiliz Edebiyatı Bölümlerini bitirdi. Yirmiden fazla tiyatro eseri bulunan Oflazoğlu; oyunlarının çoğunu trajedi, birkaçını da komedi türünde yazmış- tır.

Oyunlarında insan ve insanlık durumlarını daha çok tarihî konu ve kişiler aracılığıyla ele almıştır. Felsefi bir arka plan bulunan oyunlarında günümüz insanlığının tüm meselelerini bulmak mümkündür. Trajedilerini serbest na- zımla kaleme almıştır. Turan Oflazoğlu oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır.

Eserleri: Deli İbrahim, IV. Murat, Sokrates Savunuyor, Genç Osman, Elif Ana, Sinan, Kösem Sultan, Cem Sultan, Kanunî Süleyman, Korkut Ata, Yavuz Selim (tiyatro); Mütarekeden Büyük Taarruza (senaryo)…

Turan Oflazoğlu Hayatı Hakkında Geniş Bilgi

Turan Oflazoğlu Türk edebiyatının en iyi tiyatro eseri yazarlarından biridir. Adana’da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakül­tesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Felsefe bölümlerini bitirdi (1960). Washington Üniversitesi’nde tiyatro ve piyes yazarlı­ğı dersleri aldı. İstanbul Radyosu Tiyatro Şûbesi’nde çalıştı.

Turan Oflazoğlu, tarihî oyunlarından biri olan “Kösem Sultan”ı 1980 yılında kaleme almıştır. “Kösem Sultan” oyunu, 3 perdeden oluşur. Her perdede 7 olmak üzere toplam 21 sahne mevcuttur. Oyun hem biçim hem de konu bakımından trajedi türünün özelliklerini taşır. Trajediler, ciddi ve hüzün verici karakterlerden kurulu ve sonu kötü biten dramatik eserlerdir.

Trajedilerin amacı iki yüksek değer arasındaki çelişkiyi yaşayan insanın durumundan doğan trajik bir olay sonucunda acıma ve korku duygularıyla insan ruhunu tutkulardan arındırmaktır. 19. yüzyılın sonlarından bugüne kadar yazılmış olan trajediler modern trajedi olarak kabul edilir. Modern trajedi sıradan insanların günlük yaşamlarını ve trajik öykülerini ele alır.

Günümüzün güçlü oyun yazarlarındandır.Turan Oflazoğlu eserlerinin ko­nusunu çoğunlukla Osmanlı tarihinden seçer. Tanıtma ki­tapları da vardır.

Oyunları (Tiyatro Eserleri)

1. Kezlban (1967), 2. Deli İbrahim (1967), 3. IV. Murat {1970, televizyon filmi yapıldı), 4. Sokrates Savunuyor (1971), 5. Genç Osman (1979), 6. Elif Ana (1979), 7. Kösem Sultan (1980), 8. Fatih. Diğer eserleri: 1. Rilke’den Seçme Şiirler (1976), 2. Shakespeare (Şekspir) (1977), 3. Moliere (1978). Deli İbrahim ile TDK 1968 tiyatro Ödülü’nü, IV. Murat ile TRT 1970 Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü’nü, Kösem Sultan ile 198? Avni Dilligil Tiyatro Ödülü’nü kazandı.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir