Mehmet Kaplan

 

Mehmet Kaplan Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1915-1986)

Eskişehir’de doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.
Mehmet Kaplan edebiyat dünyamızda denemeleri, Tanzimat edebiyatı sonrası ve bugünkü edebiyatımızın çeşitli yazar ve konuları üzerine yaptığı inceleme ve eleştirileriyle (tenkit) tanınmıştır. Mehmet Kaplan edebî eser incelemelerinde Batılı metotları uygulayarak edebiyat tarihçiliği anlayışı yerine metin merkezli bir yaklaşımı getirmiştir.
Yeni Türk edebiyatıyla ilgili birçok eser veren sanatçının Tanzimat sonrası Türk edebiyatı araştırmaları, şiir tahlilleri ve hikâye tahlilleri üzerine yaptığı çalışmalar önemlidir.
Mehmet Kaplan, Rabia Hatun Şiirleri adlı eleştiri yazısında İsmail Hami Danişmend’in Rabia Hatun takma adı ile yazdığı şiirleri değerlendirmiştir. Şiirleri tema, ahenk, dil ve anlatım gibi yönlerden incelemiş; bu şiirlerle ilgili yargılarını aşağıdaki cümlelerde olduğu gibi gerekçeleriyle belirtmiştir:
Yazar, şiirine eskilik havası vermek için imaleleri ve uzun sesleri iyice belirtiyor. Ahenk, uzaklık, garabet, maziyi hatırlatış ve romantik aşk duygusu bu küçük şiirlere hususi bir güzellik veriyor.
Mehmet Kaplan Eserleri: Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Şiir Tahlilleri (2 cilt), Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar (2 cilt), Hikâye Tahlilleri, Oğuz Kağan Destanı (inceleme-araştırma); Edebiyatımızın İçinden, Nesillerin Ruhu, Kültür ve Dil, Sevgi ve İlim (deneme)…
MEHMET KAPLAN HAKKINDA BAŞKA KAYNAK:
Mehmet Kaplan (1915-1986): Eskişehir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Yüksek Öğretmen Okulunu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1942’de doktor, 1944’te doçent, 1953’te profesör un- vanını aldı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanlığı yaptı, burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu. Türkiyat Enstitüsü müdürlüğü; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu üyeliği yaptı. Emekli olduktan sonra Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Yeni Türk edebiyatı alanında pek çok araştırmacı yetiştirdi.
Mehmet Kaplan; incelediği metinleri gelenek ve zihniyet bağlamında biçim, içerik, üslup, ahenk, sanat vb. yönlerden değerlendirdi. İncelemelerinde tarihî ve psikolojik metodu birlikte kullandı. İnceleme-eleştiri, antoloji, ders kitabı, deneme ve makale türünde eserler verdi. Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser, Şiir Tahlilleri, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, Hikâye Tahlilleri (inceleme-eleştiri); Nesillerin Ruhu, Büyük Türkiye Rüyası, Kültür ve Dil (deneme); Edebiyatımızın İçinden (makale-deneme-eleştiri) yazarın eserlerinden bazılarıdır.

18 Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir