Manastırlı Rıfat

MANASTIRLI RIFAT (1851-1907)
Tiyatro eseri yazarı, Manastır’da doğdu. Reşit Bey’in oğ­ludur. Harbiye’yl bitirdikten sonra (1872) uzun süre subay
olarak çalıştı. Osmanlı-Rus Savaşı’na katıldı (1877). Abdülaziz’in tahttan indirilmesine sebep olanlardan sayılarak II. Abdülhamid tarafından Haleb’e sürüldü. Haleb’de öldü.
Şiirleri de olmakla beraber gazete yazıları ve tiyatro eser­leri ile tanınır. Tanzimat edebiyatı döneminin en çok oyun yazan yazarı ve sanatkârlarındandır.
Piyesleri: 1. Osman Gâzi (dram, 1873, konusu vatan sev­gisi), 2. Görenek (dram, eski düğünlerdeki İsrafı tenkit eden, 1874), 3. Ya Gâzi Ya Şehid (dram, vatan sevgisi İşlenir, 1874,19087). 4. Pâkdâmen (Bir romanın sahneye uygulanma­sı, dram, 1874), Hasan Bedreddin Paşa ile birlikte yazdıkları piyesleri Temâşfi adlı bir serîde yayımladılar. Bu serideki oyunlar: 1. Ebu’l-alâ (1875), 2. Delile yahut Kanlı İntikam (1878), 3. Kölemenler (1875), 4. Fakire yahut Mükâfat-ı İffet (1876), 5. Ahmed Yetim yahut Netice-i Sadâkat (1880), 6. Ne­damet (1875 komedi), 7. Ebu’l-Fedâ (opera-komedya). Bu seri­nin İlk beş tanesi dram türündendir. Gedikpaşa Tiyatrosu’nda oynanmıştır. Fransızca’dan tercümeleri vardır. Mecâmiü’l-edeb adlı eserinde şiir ve nesir kaidelerinden bahse­der.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir