Kayıkçı Kul Mustafa

Saz şâiri. Şiirlerinde halk zevkine bağlı kalmış, sade bir dil kullanmıştır. Akıcı bir üslubu vardır. IV. Murat’ın Bağdat kuşatmasında şehit düşen Genç Osman için söylediği destan, en ünlü şiiridir. Sadece hece ölçüsünü kullanmıştır Gençliğinde, Garp Ocakları’nda Murat Reis’in yanında bulunduğu için Kayıkçı lâkabını almıştır. Şiirlerin­de Osmanlı padişahlarından II. Osman ile IV. Murad, Murat Reis ve Iran Şahı I. Abbas’ınadı geçer. Devrin tarihî olayları üzerine de şiirler söylemiştir. Evliya Çelebi onun çöğür ça­lan şairlerden olduğunu bildirir. IV. Murad’ın Bağdat kuşat­ması sırasında şehit düşen Genç Osman için söylediği des­tan, kahramanın adını günümüze getirmiş, şâirini de ölüm­süz yapmıştır. Bu destan birtakım efsanelerin ve halk hika­yelerinin doğmasına da sebep olmuştur. Asrının meşhur şairlerindendir. Halk zevkine bağlı, sâde ve tabiî bir dille söylemiştir. Koşmaları ve Türküleri de vardır. Şiirlerini Mehmet Fuat Köprülü derleyip yayımladı (1939).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir